Wet- en regelgeving

De KNOV is een vraagbaak voor leden als het gaat om wet- en regelgeving dat van toepassing is op het beroep, beroepsuitoefening en praktijkvoering van de verloskundige. Dat behelst onder meer gezondheidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en tucht-en strafrecht.  
De KNOV volgt de juridische ontwikkelingen die van invloed zijn op de geboortezorg en het werk van verloskundigen. Denk aan de WGBO, de Wkkgz, Wet BIGde AVG en de Zorgverzekeringswet. Verder hebben de leden in de Beroepscode beschreven op welke wijze ze het werk dienen uit te voeren. 

VWS en stakeholders 

De KNOV onderhoudt contact met VWS en andere zorgstakeholders, bijvoorbeeld voor onderhoud en aanpassingen van wetten en regels. Veelal na input rondes met KNOV leden. 

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda