Vakkennis

Laatste update: 02 december 2021
Plaatsingsdatum: 30 november 2021

Glucose is de primaire brandstof voor het energiemetabolisme. Voor de hersenen zijn glucose en ketonen de belangrijkste energiebronnen. Bij pasgeborenen zijn de hersenen verantwoordelijk voor 90% van het glucoseverbruik van het lichaam. Bij de geboorte stopt de continue toevoer van glucose vanuit de placenta en is de pasgeborene afhankelijk van de endogene glucoseproductie, glucose die vrijgemaakt kan worden uit opgeslagen glycogeen in het lichaam en het aanbod via voeding. Hypoglycemie is een te lage glucoseconcentratie in het bloed veroorzaakt door een verstoorde glucosehuishouding. Pasgeborenen kunnen een verhoogd risico hebben om hypoglycemie postpartum te ontwikkelen met mogelijk schadelijke lange termijn gevolgen.

Regionaal verschilt het beleid voor het screenen op hypoglycemie postpartum. Afgelopen jaren hebben afgevaardigden van de KNOV, NVOG en cliëntenorganisatie ‘Kind en ziekenhuis’ in een multidisciplinaire werkgroep meegewerkt aan de richtlijn ‘Postnatale zorg in de algemene kindergeneeskunde’ van de NVK. Module 1 van deze richtlijn beschrijft screening, preventie en behandeling van neonatale hypoglycemie voor pasgeborenen die intramuraal geboren zijn (op tweedelijns indicatie), vanaf een zwangerschapsduur van 35 weken of verder. Dit betekent dat de richtlijn ‘Postnatale zorg in de algemene kindergeneeskunde’ niet de zorg voor de pasgeborenen vanuit de eerste lijn beschrijft, ongeacht van de plaats van de bevalling. Deze factsheet heeft als doel de gevonden literatuur te beschrijven en te interpreteren voor de pasgeborenen in eerstelijns zorg.

Factsheet

De KNOV ontwikkelde een factsheet over glucosecontroles in de eerstelijn. De factsheet beschrijft de gevonden literatuur ten aanzien van hypoglycemie, risicofactoren voor hypoglycemie en ten aanzien van screening voor kinderen geboren in de eerstelijn. De factsheet kan door verloskundigen gebruikt worden als hulpmiddel om de discussie te voeren met ketenpartners over glucosecontroles van de pasgeborene in de eerstelijn.

Webinar Glucosecontroles in de eerste lijn

Op 1 december 2021 organiseerde de KNOV een webinar over Glucosecontroles in de eerstelijn.

Dit webinar mag niet zonder toestemming gedeeld worden. Wil je het webinar delen? Stuur dan een mail naar info@knov.nl.

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda