Vereniging

Alle leden, het bureau en het bestuur vormen samen de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, de KNOV. De KNOV is een vereniging van en voor leden. Met de hele vereniging werken wij aan de beste geboortezorg. De KNOV streeft naar de beste zorg voor de zwangere, haar partner en het (ongeboren) kind, onder andere door verloskundigen te ondersteunen, verbinden en hun belangen te behartigen. 

Ondersteunen 

De KNOV wil dat verloskundigen hun werk zo goed en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Verloskundigen kunnen bij de KNOV terecht voor alles wat nodig is om kwalitatief goede zorg te leveren en professionele ontwikkeling. De KNOV biedt inhoudelijke vakkennis, richtlijnen, protocollen en best practices. We houden leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de verloskunde. Daarnaast bieden we informatie en praktische middelen voor praktijkvoering, opleidingen, registraties en accreditatie.  

Verbinden 

De KNOV, dat zijn we samen! Door ons met elkaar te verbinden kunnen we van elkaar leren en staan we sterk. Om dit mogelijk te maken organiseren en faciliteren we landelijke en regionale bijeenkomsten met verloskundigen en ketenpartners, evenementen, samenwerkingen en waarneming. Via ons online platform en besloten Facebookpagina nodigen we leden uit om digitaal vakgenoten te ontmoeten en kennis te delen. 

Belangen behartigen 

Vanuit de KNOV willen we zichtbaar zijn en gehoord worden wanneer er zaken (gaan) spelen die ons vakgebied raken. Wij maken ons hard voor kwalitatief goede geboortezorg en een sterke positie van verloskundigen. Hiervoor treden wij actief op als woordvoerder naar stakeholders in Den Haag en in het zorgveld, onderhouden we contact met media en treden we op als wettelijk erkende vertegenwoordiger van leden voor onderwerpen als taakherschikking, richtlijnen en arbeidsvoorwaarden. 
 

Organogram 

De KNOV is als volgt opgebouwd: