Vakkennis

Laatste update: 23 maart 2023
Plaatsingsdatum: 23 maart 2023

In 2021 is de vernieuwde multidisciplinaire richtlijn Beleid >41 weken zwangerschap (NVOG) gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit de KNOV, de NVOG, de NVK, de NPF en Stichting Zelfbewustzwanger. Deze richtlijn vervangt de NVOG-richtlijn Serotiniteit uit 2007. Uitgangspunt van de werkgroep was het ontwikkelen van een gezamenlijke richtlijn op basis van de meest recente literatuur, waardoor er in het land eenduidig beleid komt voor zwangerschappen met een amenorroeduur voorbij 41 weken zwangerschap. Met de informatie verschenen in de richtlijn en in de implementatieproducten kan de client gecounseld worden en kiezen welk beleid zij wil volgen. 

Het proces

Het proces is niet altijd gemakkelijk geweest. We zijn blij dat er consensus is bereikt over een richtlijn waarbij de client na counseling bepaalt welk beleid ze wil volgen tussen de 41 en 42 weken zwangerschap. De richtlijn is ontwikkeld volgens de methodologie van de richtlijnontwikkeling 2.0. Dit houdt in dat er drie gemachtigde inhoudsdeskundigen zitting hebben gehad in de werkgroep en de conceptversie voorgelegd is aan alle KNOV-leden ter commentaar. De richtlijn is gepubliceerd in de richtlijnendatabase.

Aandacht voor implementatie

De richtlijn is door de Verloskundig Adviesraad Standaarden van de KNOV beoordeeld en zij hebben het bestuur geadviseerd om deze richtlijn te autoriseren. Het is belangrijk aandacht te hebben voor implementatie en monitoring. Gelijktijdig met de richtlijn is een handreiking verschenen, die toelichting geeft over de wetenschappelijke onderbouwing over de basis van deze richtlijn en die uitlegt hoe de aanbevelingen praktisch in een VSV kunnen worden geïmplementeerd.

Cliëntinformatie

De KNOV heeft ook geparticipeerd in een multidisciplinaire werkgroep die keuzekaarten en voorlichtingsfilmpjes heeft ontwikkeld. De filmpjes zijn te bekijken op deverloskundige.nl, de keuzekaarten zijn te downloaden op thuisarts.nl.