Vakkennis

Laatste update: 21 maart 2023
Plaatsingsdatum: 07 februari 2020

Postnatale zorg is de eerste multidisciplinaire richtlijn die is ontwikkeld op initiatief van de KNOV in samenwerking met verloskundigen, het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ), de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBVK), verloskundig actieve huisartsen (NHG) en de cliëntenorganisatie Hoe?Verder. De richtlijn geeft aanbevelingen voor goede, integrale basiszorg voor moeder en kind vanaf de bevalling tot zes weken erna. Ongeveer 95% van de pas bevallen vrouwen brengt het kraambed geheel of gedeeltelijk thuis door. Uitgaande van de beste evidence beschrijft de richtlijn de mogelijkheden om de basale postnatale zorg optimaal af te stemmen op de behoeften van de vrouw en haar pasgeborene. 

In juli 2018 is de multidisciplinaire richtlijn 'Postnatale Zorg' gepubliceerd. De richtlijn geeft aanbevelingen voor goede, integrale basiszorg voor moeder en kind vanaf de bevalling tot zes weken daarna. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de zorg aan de cliënt, ontwikkelde de KNOV verschillende producten: 

  1. Praktijkkaart Postnatale zorg 
    Op de praktijkkaart Postnatale zorg zijn de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn samengevat op een handzame kaart. De praktijkkaart bevat informatie en aanbevelingen over de huisbezoeken en de nacontrole van de cliënt en biedt een overzicht van de frequentie en de inhoud van de huisbezoeken: wanneer leg je een huisbezoek af, welke medische controles doe je op welk moment bij de moeder en de pasgeborene en over welke onderwerpen geef je voorlichting?
  2. Cliëntenfolder 'Net bevallen'
  3. Patiëntveiligheidskaart (signalenkaart)
    Op de patiëntveiligheidskaart staan belangrijke signalen van pathologie afgebeeld. Het gebruik van de patiëntveiligheidskaart empowered vrouwen om zelf in te schatten wanneer zij contact met hun verloskundige moeten opnemen. Wij adviseren deze kaart binnen 24 uur na de bevalling aan de client te overhandigen, of je cliënt te wijzen op het bestaan van deze downloadbare kaart via deverloskundige.nl. Daarbij adviseren wij je deze kaart toe te lichten aan cliënten. De kaart kan ook gebruikt worden in de voorlichting van laaggeletterden of anderstalige vrouwen. 

Postnatale zorg na sectio

In december 2022 verscheen het addendum Postnatale zorg na sectio. Dit document geeft specifieke informatie over optimale verloskundige zorg in de kraamperiode vanaf 24 uur tot zes weken na een sectio. De KNOV ontwikkelde het addendum in samenwerking met de NHG, NVOG, KCKZ en Stichting Zelfbewustzwanger.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda