Integraal Zorgakkoord

Eind 2022 is door diverse zorgpartijen met het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Het doel hiervan is de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn er tussen het ministerie van VWS en partijen in de zorg afspraken gemaakt. 

Vanuit het IZA wordt onder andere gewerkt met ROAZ-regiobeelden. Die worden omgezet in plannen om de uitdagingen in regio’s aan te pakken. Hoewel de KNOV geen ondertekenaar is van het IZA, is dit akkoord wel van invloed op de geboortezorg en het werk van verloskundigen. De KNOV ziet in deze hele beweging ook kansen voor verloskundigen. Kansen voor het verbeteren van zorg voor zwangeren en het verminderen van de capaciteitsproblematiek in ziekenhuizen door verplaatsing van zorg. 

Landelijk is de komende jaren 1,4 miljard euro beschikbaar voor niet-specifiek genoemde sectoren. Deze transformatieplannen kun je alleen en samen met partners indienen bij de coördinerend zorgverzekeraar in jouw regio. Hier vind je het Beoordelingskader Impactvolle zorgtransformaties inclusief de wijze van indienen. Op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl kun je de laatste informatie vinden, beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid.

De KNOV wil verloskundigen ondersteunen bij het IZA langs de volgende vier pijlers: 

  • Informeren: door het verzamelen en beschikbaar stellen van relevante informatie via onze website, en het organiseren van webinars zoals het eerste KNOV webinar over IZA en transformatiegelden op 12 april 2023.  
  • Visie: op dit moment wordt gewerkt aan een (beknopte) visie waarin we de kansen van het IZA voor het verloskundig werkveld beschrijven en de richting hierbij van de KNOV als beroepsvereniging.  
  • Kennis delen: tweemaandelijks brengen we alle ROAZ-vertegenwoordigers bij elkaar en delen we kennis, ervaring en bruikbare initiatieven. De volgende is op 4 juli 2023. Wil je ook aansluiten? Mail enanninga (beleidsadviseurl KNOV). 
  • Faciliteren: we zijn in gesprek met partijen die verloskundigen in regio’s kunnen ondersteunen bij concrete initiatieven en bij het opstellen en indienen van transformatieplannen. Zodat je snel aan de slag kunt. Kijk vooral of je denkt hier wat aan te hebben in jouw regio. Maak kennis met ondersteunende bureaus.

Heb je een specifieke informatiebehoefte? Laat het ons weten via info@knov.nl.  

Neem ook eens contact op met het ROS 
Als basis voor het indienen van transformatieplannen liggen regiobeelden die op 1 juli 2023 worden gepubliceerd. Daarin staan de grootste opgaven op basis van onder meer de demografische ontwikkelingen in combinatie met beschikbare data uit de praktijk. De Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) worden vaak betrokken bij de regiobeelden en daarna ook bij de regioplannen. Wil jij als verloskundige meedenken en doen, neem dan contact op met de ROS in je regio. 

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda