Vakkennis

Laatste update: 09 december 2021
Plaatsingsdatum: 09 maart 2015

In Nederland komt de stuitligging voor bij ongeveer 4% van alle zwangerschappen. De KNOV adviseert om elke zwangere vrouw met een stuitligging vlak voor of tijdens de uitgerekende periode een uitwendige versie aan te bieden. Hierbij wordt het kind manueel van stuit- naar hoofdligging gedraaid. Het KNOV-standpunt ‘Uitwendige versie’ is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken over de effectiviteit en veiligheid van de uitwendige versie. Het gaat in op de randvoorwaarden voor een veilige uitwendige versie en geeft aanbevelingen voor de uitvoering ervan. 

Uit onderzoek blijkt dat het draaien van het kind een veilige en effectieve methode is om het aantal geboorten in stuitligging te verminderen. Risico's en complicaties van een stuitbevalling worden zo voorkomen. Bovendien vermindert de uitwendige versie het aantal keizersneden significant. Het draaien van het kind kan zowel in de eerste als in de tweede lijn plaatsvinden.

In 2022 wordt dit standpunt herzien.

Anti-D immunoglobuline 

Het standaardbeleid na een al of niet geslaagde uitwendige versie bij Rhesus negatieve zwangeren is het toedienen van 1000 IU anti-Rhesus (D) immunoglobulinen i.m. wanneer het kind Rhesus-positief is. Bij een tweede versiepoging binnen twee weken hoeft geen anti-D immunoglobuline toegediend te worden.

  • Het draaiboek Uitwendige versie ondersteunt bij het invoeren van een versiespreekuur. Het draaiboek is het resultaat van een pilot en overleg met verloskundigen en andere experts. 

    Uitgebreide en aanvullende informatie is te vinden op de website www.stuitinwest.nl. Deze website is gemaakt door verloskundigen en gynaecologen uit Amsterdam West en het OLVG-West. Hierop staat alle relevante (achtergrond-) informatie over een uitwendige versie en een bevalling van een kind in stuitligging, in vier talen (Nederlands, Engels, Arabisch en Turks) en met korte ( demonstratie-) filmpjes in deze vier talen ondertiteld.

  • In 2006 hebben NVOG, ZN en KNOV een gezamenlijke verklaring afgelegd over de uitwendige versie als een veilige en effectieve methode om het aantal geboorten in stuitligging te verminderen.

  • Om de kwaliteit van uitwendige versies te waarborgen registreren versiekundigen zich in het KNOV versieregister. Geaccrediteerde scholing en recente ervaring zijn belangrijke kwaliteitseisen. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda