Vakkennis

Laatste update: 08 februari 2023
Plaatsingsdatum: 26 augustus 2021

Indaling van het caput is voor primiparae relevant in de à terme periode en bij zowel primi- als multiparae bij aanvang van de baring. Een hoogstaand caput bij aanvang van de baring kent twee belangrijke risico's: een disproportie tussen kind en baringskanaal tijdens de baring en een navelstrengprolaps bij het breken van de vliezen. 

Rondom het onderwerp caput beweeglijk boven bekkeningang, het voorkomen, de risico's en beleid is er in de (inter)nationale literatuur maar een beperkt aantal publicaties beschikbaar. Deze publicaties zijn van wisselende kwaliteit en beschrijven onderzoekspopulaties die niet altijd vergelijkbaar zijn met Nederlandse populaties. Deze factsheet behandelt de bestaande literatuur en geeft een beschouwing van de praktische toepasbaarheid hiervan voor de Nederlandse verloskunde. 

Ondersteunende producten 

Ondersteunend aan het gesprek met ketenpartners over integrale zorg heeft de KNOV een factsheet en time task matrix caput beweeglijk boven bekkeningang ontwikkeld.

  • De factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste feitelijke gegevens uit beschikbare nationale en internationale richtlijnen, gegevens uit de Perined-database en wetenschappelijke literatuur over een onderwerp wat ter sprake kan komen binnen een VSV. Verloskundigen kunnen de factsheet gebruiken als hulpmiddel om de discussie te voeren met ketenpartners over caput beweeglijk boven bekkeningang. 
  • In de time task matrix is weergegeven welke zorg specifiek is bij caput beweeglijk boven bekkeningang. Het is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van een zorgpad en kan gebruikt worden in het gesprek met ketenpartners. 

Momenteel wordt een werkgroep samengesteld voor de herziening van deze factsheet. Er wordt in kwartaal 3 van 2023 een update verwacht van deze factsheet.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda