Vakkennis

Laatste update: 13 februari 2024
Plaatsingsdatum: 26 augustus 2021

Indaling van het caput is voor primiparae relevant in de à terme periode en bij zowel primi- als multiparae bij aanvang van de baring. Een hoogstaand caput bij aanvang van de baring kent twee belangrijke risico's: een disproportie tussen kind en baringskanaal tijdens de baring en een navelstrengprolaps bij het breken van de vliezen. 

Rondom het onderwerp caput beweeglijk boven bekkeningang, het voorkomen, de risico's en beleid is er in de (inter)nationale literatuur maar een beperkt aantal publicaties beschikbaar. Deze publicaties zijn van wisselende kwaliteit en beschrijven onderzoekspopulaties die niet altijd vergelijkbaar zijn met Nederlandse populaties. Deze factsheet behandelt de bestaande literatuur en geeft een beschouwing van de praktische toepasbaarheid hiervan voor de Nederlandse verloskunde. 

Ondersteunende producten 

In 2023 heeft de KNOV de factsheet Caput beweeglijk boven bekkeningang uit 2018 herzien. De factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste feitelijke gegevens uit beschikbare nationale en internationale richtlijnen en wetenschappelijke literatuur over een onderwerp wat ter sprake kan komen binnen een VSV. Verloskundigen kunnen de factsheet gebruiken als hulpmiddel om de discussie te voeren met ketenpartners over caput beweeglijk boven bekkeningang. 

 

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda