Opleidingen

Met de drie Nederlandse verloskunde academies heeft de KNOV op verschillende niveaus overleg. Zo hebben zowel de directeur als de senior programmamanager Onderwijskunde structureel overleg met de academies en op regelmatige basis worden ontwikkelingen binnen de verloskunde met elkaar besproken.

SOV 

De KNOV werkt samen met de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SOV) onderdeel van de sector hoger gezondheidszorgonderwijs (HGZO) van de Vereniging Hogescholen. De SOV heeft samen met de KNOV een vernieuwde landelijke scholing Stagewerkbegeleiding ontwikkeld.  

VIO

De KNOV is ook actief op het Platform VIO (Verloskundigen in Opleiding) en denken we met studenten mee over de verbinding tussen studenten en de beroepsvereniging. Dit alles om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de beroepspraktijk na het afstuderen. Twee keer per jaar overlegt het bureau met een vertegenwoordiging van de vier studieverenigingen over activiteiten die georganiseerd kunnen worden, zoals gastcolleges, lezingen of specifieke bijeenkomsten. Ook nodigen we studenten actief uit om deel te nemen aan werkgroepen, commissies en klankbordgroepen. Zo kunnen zij meedenken en meepraten over de koers van de vereniging op heel specifieke punten. Studenten krijgen korting op het lidmaatschap van de KNOV.  
 
Ruim een derde van alle Nederlandse studenten die een opleiding tot verloskundige volgt, studeert in België (peildatum studiejaar 2020/2021). Omdat het grootste deel hiervan na afronding van de studie in Nederland gaat werken, betrekt de KNOV vanaf medio 2021 ook de studenten uit België bij de activiteiten van de vereniging.  

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda