Vakkennis

Laatste update: 01 februari 2023
Plaatsingsdatum: 12 januari 2019

Het platform Kennispoort Verloskunde publiceert over verloskundig onderzoek in Nederland. Het richt zich op alle professionals die in Nederland actief zijn op het gebied van zwangerschap en geboorte. Dit zijn verloskundigen (in opleiding), gynaecologen (in opleiding), verpleegkundigen, verloskundig actieve huisartsen, kinderartsen, docenten en onderzoekers. Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SOV). 

Het doel van Kennispoort Verloskunde is: 

  • het samenbrengen en beschikbaar stellen van relevante vakspecifieke kennis en informatie; 
  • het stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen diverse kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van verloskundig onderzoek; 
  • het bevorderen van de dialoog tussen het wetenschappelijke veld en de praktijk om kennishiaten te onderkennen en aan te pakken. 

Op de website van Kennispoort Verloskunde staan: 

  • onderzoeksresultaten 
  • nieuws 
  • achtergronden 

Daarnaast publiceert Kennispoort Verloskunde een wekelijkse nieuwsbrief met onderzoeksresultaten en de Jaarindex met een overzicht van lopend verloskundig onderzoek in Nederland. Ook organiseren zij de Scriptieprijs Verloskunde en het landelijke Kennispoort-congres. 

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma