Vakkennis

Laatste update: 23 november 2023
Plaatsingsdatum: 22 november 2016

Ouders kunnen hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op Down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en Structureel Echoscopisch Onderzoek. Het draaiboek 'Prenatale screening onderzoek' beschrijft wat nodig is om de prenatale screening tijdens de zwangerschap effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale zorg in het algemeen, en de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder.

Pre- en neonatale screening

Het RIVM is betrokken bij verschillende onderzoeks- en screeningsprogramma's rond de zwangerschap en geboorte. Om aangeboren afwijkingen vroegtijdig op te sporen, zijn er verschillende landelijke screenings voor moeder en kind. De coördinatie van deze screenings is in handen van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM.Dit screeningsprogramma bevat de volgende onderdelen:

  • Iedereen die zwanger is, krijgt rond het eerste bezoek aan de verloskundige een bloedonderzoek naar onder andere infectieziekten en bloedgroep (PSIE).
  • Aanstaande ouders kunnen laten onderzoeken of er bij de foetus aanwijzingen voor Down, Edwards en Patau syndroom. Daarnaast heeft de zwangere de keuze nevenbevindingen wel of niet te laten onderzoeken (NIPT).
  • Aanstaande ouders kunnen laten onderzoeken of hun ongeboren kind een zichtbare structurele afwijking heeft zoals bv. een open ruggetje (ETSEO, TTSEO).
  • Enkele dagen na de geboorte krijgen alle baby's een hielprik en gehoorscreening.

Prenatale screening 'Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie' (PSIE)

Het doel van de prenatale screening 'Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie' is een aantal ernstige aandoeningen bij het ongeboren en pasgeboren kind te voorkomen. Rond de twaalfde week van de zwangerschap wordt het bloed van de zwangere onderzocht op bloedgroep, rhesus D-factor, irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA), syfilis, hepatitis B en HIV.

 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda