Internationaal

Er zijn wereldwijd grote verschillen in zorg voor zwangeren, moeder en kind. De KNOV neemt deel aan een aantal internationale platforms.

De KNOV zet zich in voor de Sustainable Development Doelen (SDG), en met name SDG 3.1, de globale moedersterfte terugdringen tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen, en SDG 5, het bereiken gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes voor 2030.

Lees ook: Hoe kunnen we leren van andere landen?