Vakkennis

Laatste update: 04 januari 2024
Plaatsingsdatum: 05 juli 2023

Goede en eenduidige informatie voor de zwangere vrouw rondom zwangerschap en geboorte is van belang. Op basis hiervan worden keuzes gemaakt. Verloskundigen hebben dan ook een belangrijke rol in goede informatievoorziening naar hun cliënten, net als andere betrokken zorgprofessionals. De KNOV ondersteunt leden door infographics te maken en te vernieuwen met de meest recente cijfers van dat moment.  
Je kunt de volgende infographics delen of downloaden: 

 • In de infographic (2023) Zwanger en bevallen in Nederland worden de cijfers over zwangerschap en bevallen uit 2021 gepresenteerd. De cijfers zijn gebaseerd op de landelijke database voor de geboortezorg ‘Perined’ en onderzoek naar de geboortezorg in een klinische setting. De infographic heeft een Nederlandse en Engelse versie.

   

     Bronvermelding

  • Perined, Utrecht 2022, www.peristat.nl geraadpleegd op datum 01-03-2023. Data van alle vrouwen bevallen van een een- of meerling of alle kinderen (een- of meerlingen) geboren in 2021 met een zwangerschapsduur van >= 24+0 weeks.  
  • Perined, Utrecht, 2022, geraadpleegd op datum 01-03-2023.  
  • Cornie D,J. (2019) Hospital midwives: an examination of the role, diversity and practice conditions of Duth hospital midwives. Gildeprint Drukkerijen https: doi.org/10.26481/dis 2019003dc.  
  • Batenburg R., Vis E., Kennens R. jaarcijfers beroepsgroep in de zorg-Beroepenoranisaties. Uit: www.nivel.nl (laatst gewijzigd op 21-10-2021; geraadpleegd op 21-02-2022). URL: https://www.nivel.nl/nl/jaarcijfers-beroepsgroepen-de-zorg 
 • De infographic Zwangerschapsduur geeft inzicht in de zwangerschapsduur in  Nederland. Je kunt deze bijvoorbeeld gebruiken voor verwachtingsmanagement bij je cliënten, bij aanvang van de zwangerschap of juist richting het einde van de zwangerschap. 


   

  Bronvermelding

  Perined, Utrecht, 2022, geraadpleegd via: www.peristat.nl, op datum 12-04-2023. Data van alle vrouwen bevallen van een eenling geboren in 2021 met een zwangerschapsduur van >= 24+0 weeks. 
   
 • De infographic Miskraam geeft inzicht in de prevalentie van miskramen en laat  daarmee zien dat het vaker voorkomt dan men denkt. Ook laat de infographic zien wanneer er een hoger miskraamrisico is. 

   

   

  Bronvermelding

  • NHG-standaard Miskraam, 2017 
 • De infographic Continue begeleiding laat zien wat de positieve effecten zijn van continue begeleiding tijdens de baring, ten opzichte van geen continue begeleiding tijdens de baring. Deze infographic kan bijvoorbeeld gebruikt worden in gesprek met stakeholders om de belangrijke rol van verloskundigen te benadrukken. 

   

   

  Bronvermelding

  • A Seijmonsbergen, Populatiediagrammen in de verloskunde versie mei 2023.  

  Onderliggende literatuur

  • Bohren MA, Hofmeyr GJ, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. Continuous support for women during childbirth . Cochrane Database Syst Rev . 2017 Jul 6;7(7):CD003766. 
  • Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. Midwife led continuity models versus other models of care for childbearing women . Cochrane Database Syst Rev . 2016 Apr 28;4(4):CD004667. 

Lees ook

Ondersteunende producten

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda