Vakkennis

Laatste update: 09 december 2021
Plaatsingsdatum: 06 oktober 2021

De KNOV-standaard 'Prenatale verloskundige begeleiding' geeft aanbevelingen voor een cliëntgerichte prenatale begeleiding. Welke wensen en behoeften hebben zwangeren en hoe kan de verloskundige haar begeleiding daar zo goed mogelijk op afstemmen? Daarnaast geeft de standaard ook aanbevelingen voor de risicoselectie voor psychosociale problematiek, het prenatale consultschema, en beschrijft het de kennis, attitude en vaardigheden voor een cliëntgerichte begeleiding.

Bij de standaard hoort een praktijkkaart met daarop de belangrijkste aanbevelingen voor de psychosociale begeleiding in het consultschema en een checklist voor de voorbereiding op de baring.

Wetenschappelijke onderbouwing

In de wetenschappelijke onderbouwing vind je informatie over het wordingsproces van de standaard. Het beschrijft het opstellen van de uitgangsvragen en de verantwoording van het literatuuronderzoek. Er is een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de geïncludeerde studies. Daarnaast wordt duidelijk hoe de conclusies uit de literatuur, inclusief mate van bewijskracht, samen met de overige overwegingen leiden tot de uiteindelijke aanbevelingen.

Ondersteuning voor verloskundigen

Om de zwangere vrouw te informeren over prenatale verloskundige begeleiding heeft de KNOV cliëntenfolders geschreven in het Nederlands en een aantal andere talen, zoals de folder 'Hoe bereid je je voor' en 'Hoe ga je om met pijn'. Ook is een consultschema prenatale zorg opgesteld. Het consultschema prenatale zorg geeft een leidraad voor de timing, frequentie en inhoud van de verloskundige zorg en begeleiding van zwangeren met een ongecompliceerde zwangerschap. Wanneer tijdens de anamnese of het lichamelijk onderzoek blijkt dat er sprake is van risicofactoren of complicaties word je verwezen naar de time-task matrix over betreffend onderwerp en de VIL.
Primair is uitgegaan van de KNOV-standaard prenatale verloskundige begeleiding. Uitgangspunt is dat de timing en frequentie afgestemd wordt op de behoefte van de zwangere en het verloop van de zwangerschap. Het consultschema is ook afgestemd op het basistakenpakket en de KNOV handleiding Praktijkorganisatie.

Checklist Prenatale Zorg

De checklist Prenatale Zorg is ontwikkeld door het CPZ op basis van de inhoud van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Deze kan gebruikt worden bij het opstellen van een basiszorgpad.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda