Vakkennis

Laatste update: 15 februari 2024
Plaatsingsdatum: 02 september 2021

Een steriele waterinjectie (SWI) is een doeltreffende en veilige pijnbehandeling voor barende vrouwen. Vooral wanneer zij last hebben van pijn in de onderrug tijdens de baring. De behandeling bestaat uit vier subcutane injecties met steriel water (0,5 ml per injectie) in de onderrug, in de ruit van Michaelis. Het effect treedt snel op en houdt 1 tot 2 uur aan. Waterinjecties hebben geen bijwerkingen. Eventueel kan de behandeling herhaald worden.

Voordelen van SWI

Vrouwen vinden het prettig om zonder pijnmedicatie te bevallen. De pijnbehandeling met steriel waterinjecties is daarom een mooie aanvulling op andere pijnbehandelingen. Omdat water geen medicatie is en er geen monitoring van de moeder of het kind nodig is, kan het ook thuis worden toegepast.  

 • het is veilig 
 • werkt goed tegen pijn in de onderrug 
 • bruikbaar in alle fasen van de baring 
 • kan overal toegepast worden (ook thuis) 
 • de behandeling is gemakkelijk en snel te geven 
 • de zwangere kan vrij bewegen 
 • heeft een snelle en bewezen werking voor 1 tot 2 uur 
 • heeft geen bijwerkingen voor moeder en kind 
 • heeft geen invloed op voortgang baring 
 • kan herhaald worden 
 • het is goedkoop

Niet opgenomen in AMvB

Het voorschrijven van steriel water is niet opgenomen in de AMvB-uitbreiding per 1 september 2014. Basisvoorwaarde voor het toedienen van SWI is dat de verloskundige die steriel waterinjecties wil toepassen, zich schoolt en bekwaamt pijnbehandeling met SWI. Daarnaast is registratie van het gebruik van SWI een voorwaarde. 
In een aantal ziekenhuizen en praktijken in Nederland schrijft een (huis)arts steriel water voor. Zo kan de barende vrouw toch kiezen voor SWI.

In de richtlijn Pijnbehandeling tijdens de bevalling, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen. is een module uitgewerkt omtrent SWI met daarin de meest recente evidence op een rijtje: Steriel waterinjecties vs placebo/ andersoortige pijnbehandeling - Richtlijn - Richtlijnendatabase. Verloskundigen die SWI gaan aanbieden en geven moeten op de hoogte zijn van de inhoud van deze module en moeten een scholingsprogramma hebben gevolgd.  

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda