Vakkennis

Laatste update: 23 februari 2023
Plaatsingsdatum: 04 april 2020

Obesitas is een aandachtspunt vanuit volksgezondheid en daarom ook in de preconceptie- en de verloskundige zorg. Cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) geven aan dat de prevalentie van obesitas bij vrouwen boven de twintig jaar stijgende is, tot 15,6% in 2017. Obesitas kan samengaan met complicaties tijdens zwangerschap, baring en kraamtijd. Toch is de kans op een gezond verloop van de zwangerschap en baring ook voor een zwangere vrouw met obesitas reëel. Er zijn binnen de Nederlandse geboortezorg genoeg mogelijkheden om complicaties door obesitas tijdig op te sporen en adequate zorg te verlenen.

Ondersteunende producten 

Voor verloskundigen hebben de KNOV, de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) de wetenschappelijke literatuur samengevat in de factsheet 'Verloskundigenzorg aan vrouwen met obesitas'. De factsheet is geen richtlijn, maar geeft een overzicht van internationale richtlijnen en relevante wetenschappelijke literatuur over het onderwerp. De factsheet eindigt met adviezen voor verloskundige zorgverlening, inclusief adviezen over gewichtstoename in de zwangerschap. Verloskundigen kunnen de factsheet gebruiken voor de dagelijkse zorg aan zwangere vrouwen en voor de ontwikkeling van regionale protocollen en zorgpaden. Ook heeft de KNOV een time task matrix voor obesitas ontwikkeld. 

Lees ook

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda