Vakkennis

Laatste update: 20 januari 2024
Plaatsingsdatum: 04 april 2020

Obesitas is een aandachtspunt vanuit volksgezondheid en daarom ook in de preconceptie- en de verloskundige zorg. Cijfers van de VeCaS-databank geven aan dat de prevalentie obesitas nam toe in de periode van 2013 en 2023 met een trend van 0,32% per kalenderjaar (p<0,001) voor nulliparae en van 0,42% per kalenderjaar (p<0,001) voor multiparae. Toch is de kans op een gezond verloop van de zwangerschap en baring ook voor een zwangere vrouw met obesitas reëel. Er zijn binnen de Nederlandse geboortezorg genoeg mogelijkheden om complicaties door obesitas tijdig op te sporen en adequate zorg te verlenen.

Factsheet 

Voor verloskundigen heeft de KNOV samen met een multidisciplinaire werkgroep de wetenschappelijke literatuur samengevat in de factsheet Obesitas en zwangerschap. De factsheet is geen richtlijn, maar geeft een overzicht van internationale richtlijnen en relevante wetenschappelijke literatuur over het onderwerp. Verloskundigen kunnen de factsheet gebruiken voor de dagelijkse zorg aan zwangere vrouwen en voor de ontwikkeling van regionale protocollen en zorgpaden. 

 

Lees ook

Ondersteunende producten

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda