Platforms

(Wil je snel meer weten? Neem dan een paar minuten de tijd om deze film te bekijken!)

Op 31 oktober was de eerste bijeenkomst van de vernieuwde platforms van de KNOV met de klinisch verloskundigen en vertegenwoordigers van eerstelijns verloskundige organisaties (VEVO). Het doel hiervan; verloskundigen verbinden en de belangen van alle verloskundigen behartigen.

Samen met jullie, onze collega’s, werken we aan een beroepsorganisatie waar álle verloskundigen zich gehoord en gewaardeerd voelen. Met een sterke focus op de gezamenlijkheid tussen verloskundigen: op de inhoud van ons vak en onze beroepsidentiteit.

Wij begrijpen dat jullie als verloskundigen in verschillende werksettings tegen specifieke uitdagingen aanlopen in jullie werkzaamheden. Daarom hebben we in het jaarplan 2023 aangekondigd om platforms op te zetten. We zien de platforms als middel om:

  • Leden onderling beter te verenigen en verbinden met elkaar
  • Leden te verbinden met de KNOV
  • Belangenbehartiging voor specifieke groepen te versterken

Leden onderling verenigen en verbinden

Door de interactieve aard van de community kunnen leden met elkaar in gesprek gaan, informatie en innovaties uitwisselen. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de roosters in het ziekenhuis? Hoe vertegenwoordigen anderen zich in het ROAZ of VSV? Wat kun je van elkaar leren? Door het platform wordt eenvoudiger om te leren van en met elkaar.

Verbinding met de leden

Graag willen we laagdrempelig contact met de leden. Het platform biedt een eenvoudig middel om informatie uit te wisselen en in gesprek te gaan met elkaar. Richtlijnen of documenten rondom capaciteitsproblematiek zijn eenvoudig vindbaar en deelbaar. Voor de groepen worden fysieke bijeenkomsten georganiseerd, waar ontwikkelingen en belangenbehartiging kan worden besproken.

Belangenbehartiging specifieke groepen

In toenemende mate zien we dat er andere thema's op het bord van de zorgverleners landen. Beleidsmatige thema's pak je graag efficiënt met elkaar op. Waarbij je een professionele partner bent voor je collega's in de praktijk, zoals de kraamzorg en het ziekenhuis. Door verloskundigen te organiseren in platforms die aansluiten bij de werksetting waarin zij werkzaam zijn wordt de kruisbestuiving onderling versterkt. Hierdoor kunnen belangen intern naar voren gehaald worden en kunnen we deze samen oplossen. Verloskundigen die met elkaar samenwerken, met één stem het verloskundig perspectief inbrengen en een betrouwbare partner zijn voor andere zorgverleners in de regio. Door samen in te zetten op dezelfde speerpunten in de regio, ziekenhuis en landelijk. Zo worden specifieke groepen ondersteund, te beginnen met VEVO's en klinisch verloskundigen.

Hoe verder?

De plannen zijn ambitieus en we zijn bezig een mooie digitale omgeving te maken en fysieke of online bijeenkomsten te organiseren. In 2024 willen we nog een aantal platforms opzetten voor de volgende groepen verloskundigen: kleinschalig verloskundigen, waarneemsters, verloskundigen in opleiding, verloskundigen werkzaam in loondienst in de eerste lijn, praktijkhouders en verloskundigen werkzaam in andere organisaties en domeinen. Daarnaast gaan we de platforms doorontwikkelen op basis van wensen van de gebruikers.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Quinty Spits, beleidsadviseur en platformsecretaris, 

e-mail: qspits@knov.nl. 

Wil je meer weten, neem dan een paar minuten de tijd om deze film te bekijken? Hierin legt het bestuur van de KNOV uitgebreid, helder en duidelijk uit wat we met de platforms willen bereiken.

Login en meld je nu aan bij het platform als klinisch verloskundige of VEVO!

Inloggen