Vakkennis

Laatste update: 13 februari 2024
Plaatsingsdatum: 09 april 2018

De richtlijn 'Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk' is een gezamenlijke richtlijn van de KNOV en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Deze richtlijn wordt momenteel herzien (opstart kwartaal 4 van 2023). 

  • Beide verenigingen hadden een eigen richtlijn uit 2004 die aan herziening toe was. De richtlijn 'Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk' geldt als herziening van de KNOV-standaard 'Hygiëne en infectiepreventie in de eerstelijns verloskundigenpraktijk' en de WIP-richtlijn 'Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk' (WIP=Werkgroep Infectiepreventie).

    De richtlijn behandelt grotendeels dezelfde onderwerpen als de KNOV-standaard uit 2004. Nieuw is dat de vroegere 'actiekaart' met specifieke infectiepreventie, zoals beleid bij prikaccidenten en hepatitis-B-vaccinatie van zorgverleners, is geïntegreerd in de richtlijn zelf. Specifieke verloskundige handelingen zijn als afzonderlijk hoofdstuk opgenomen. Dit om het gebruiksgemak van zowel verloskundigen als huisartsen te vergroten. De aanbevelingen zijn inhoudelijk grotendeels vergelijkbaar met de eerdere KNOV-standaard.

  • De eerdere aanbeveling om steriele handschoenen te gebruiken tijdens de partus stuitte op implementatieproblemen. Voor de gezamenlijke herziening van de richtlijnen voerde de werkgroep daarom een literatuuronderzoek uit naar de noodzaak van het gebruik van steriele handschoenen tijdens de partus. De onderbouwing (noot) in de uiteindelijke richtlijn is minder specifiek geformuleerd en meer gericht op algemeen schoon of steriel werken. De wetenschappelijke onderbouwing geeft een specifieke toelichting op de uitgangsvraag of steriele handschoenen tijdens de baring nodig zijn.

    Er is geen overtuigend en direct bewijs gevonden dat niet-steriele (schone) handschoenen tijdens de partus volstaan. De eerdere aanbeveling blijft daarmee ongewijzigd.

  • De KNOV heeft in 2017 twee praktijkkaarten ontwikkeld over persoonlijke beschermingsmiddelen en praktijkhygiëne. Daarnaast stelt de KNOV een toetsprogramma beschikbaar om binnen een ITV-groep na te denken over de implicaties van de richtlijn op het eigen handelen.