Vakkennis

Laatste update: 30 januari 2023
Plaatsingsdatum: 07 februari 2020

De KNOV handreiking 'Ondersteuning bij de transitie en reanimatie van de pasgeborene' (december 2022) is een aanvulling op de NRR-richtlijn, voor eerstelijnsverloskundigen in de thuissituatie of vergelijkbare omstandigheden. Deze handreiking is opgemaakt in intensieve samenwerking met alle betrokken stakeholders.

Achtergrond 

In 2018 bracht de KNOV het addendum 'Ondersteuning bij de transitie en reanimatie van de pasgeborene' uit. Dit was een aanvulling op de richtlijn van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). 

In 2021 werden de ERC-richtlijnen en daarmee de NRR-richtlijnen NRR (2021) herzien (ERC, 2021; NRR, 2021). Deze richtlijnen vervangen de eerdere richtlijnen uit 2015, waarmee ook de noodzaak ontstond om het betreffende addendum te herzien. De nieuwe handreiking ‘Ondersteuning bij de transitie en reanimatie van de pasgeborene in de thuissituatie of vergelijkbare omstandigheden‘ vervangt daarmee het KNOV-addendum van 2018. 

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda