Vakkennis

Laatste update: 27 maart 2024
Plaatsingsdatum: 27 maart 2024

Richtlijn Dreigende Vroeggeboorte 

De richtlijn Dreigende vroeggeboorte (NVOG) richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor zwangere vrouwen waarbij sprake is van dreigende vroeggeboorte. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Preventieve behandeling met antibiotica bij dreigende vroeggeboorte
  • Toediening van corticosteroïden bij dreigende vroeggeboorte ter vermindering van complicaties bij het kind
  • Het remmen van de weeën bij dreigende vroeggeboorte
  • Voorkómen van vroeggeboorte door onderzoek naar en preventieve behandeling van groep-B-streptokokken dragerschap
  • Behandeling met magnesiumsulfaat bij dreigende vroeggeboorte
  • Counseling van ouders over de prognose van het kind bij dreigende vroeggeboorte

De richtlijn bevat 15 modules die al deels herzien en deels nog in herziening zijn. De richtlijn wordt modulair herzien door de NVOG. De KNOV is betrokken bij het herzieningstraject van de modules.

Richtlijn Preventie recidief spontane vroeggeboorte

Het doel van de richtlijn Preventie recidief spontane vroeggeboorte (NVOG) is om de diagnostische en therapeutische maatregelen te formuleren die effectief gebleken zijn in de preventie van vroeggeboorte bij vrouwen zonder klinische verschijnselen van een vroeggeboorte, die in een eerdere zwangerschap een spontane vroeggeboorte hebben doorgemaakt.

Deze monodisciplinaire richtlijn is in herziening en wordt op dit moment multidisciplinair herzien door de NVOG. De KNOV is betrokken bij dit herzieningstraject.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda