Vakkennis

Laatste update: 24 november 2021
Plaatsingsdatum: 05 november 2013

Het 34 weken-huisbezoek is een mogelijkheid om de cliënt goed voor te bereiden op de bevalling. Het geeft de verloskundige een vollediger beeld van de cliënt en haar thuissituatie. Daarom vindt de KNOV het brengen van een 34 weken-huisbezoek belangrijk, maar nog niet alle verloskundigenpraktijken bieden dit aan. Ook de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte geeft het belang aan van een 34 weken-huisbezoek.  

Waarom een 34 weken-huisbezoek?

  • Thuis is er meer tijd en aandacht dan op het spreekuur om stil te staan bij de verwachtingen, wensen en behoeften, ervaringen, ondersteuning en voorbereiding op de bevalling. 
  • Het is een mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de medische en (psycho)sociale risico’s voor moeder en kind in de laatste fase van de zwangerschap, tijdens de bevalling en in de kraamperiode. 
  • Het is een kans om een betere vertrouwensrelatie met de zwangere op te bouwen. Dit is essentieel voor een goede begeleiding van de bevalling.

KNOV-visie op het 34 weken-huisbezoek 

De KNOV stelt in de visie op het 34 weken-onderzoek dat het 34 weken-huisbezoek een integraal onderdeel van de zorg door de verloskundige moet zijn. Maar omdat het huisbezoek een uur extra tijd per cliënt vraagt, moet een verloskundige of praktijk eerst zoeken naar oplossingen hiervoor. Mede hierdoor kunnen we nog niet verwachten dat alle verloskundigen het huisbezoek brengen. 

Handreiking '34 –weken-huisbezoek' 

De Handreiking '34-weken huisbezoek' geeft informatie over de organisatie van het huisbezoek, de voorbereiding van de zwangere, de inhoud van het huisbezoek en de verslaglegging en overdracht. 

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma