Vakkennis

Laatste update: 08 februari 2024
Plaatsingsdatum: 09 november 2021

Factsheets

Een factsheet is opgesteld om leden een helder overzicht te geven van de meest recente (inter)nationale (wetenschappelijke) literatuur, voor verloskundige thema’s waar geen richtlijn voor beschikbaar is. Dit ter ondersteuning van de ontwikkeling van zorgpaden en voor de onderbouwing van regionale protocollen binnen de Verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV). Het is een feitelijke weergave van de literatuur, de factsheet neemt geen standpunt in of doet geen aanbevelingen.  

Time task matrices

Een time task matrix (TTM) is bedoeld als hulpmiddel in het gesprek met ketenpartners. Het is géén eindproduct. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het regionale ketenoverleg kan een zorgpad gemaakt worden. 

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda