Vakkennis

Laatste update: 30 november 2021
Plaatsingsdatum: 09 november 2021

Factsheets

Factsheets geven een overzicht van kennis uit beschikbare (inter)nationale richtlijnen en de meest relevante wetenschappelijke onderbouwing over het onderwerp. De factsheets bieden de onderbouwing voor de keuzes in een zorgpad voor integrale zorg en ze leveren argumenten voor discussie in het VSV.

Time Task Matrix

Een time task matrix (TTM) is bedoeld als hulpmiddel in het gesprek met ketenpartners. Het is géén eindproduct. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het regionale ketenoverleg kan een zorgpad gemaakt worden.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda