KNOV Winkelmandje (0) Menu

Positieve gezondheid

Gepubliceerd: 16 november 2020, laatste update: 19 november 2020

Bij Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Door een bredere kijk op gezondheid spreek je de eigen regie van mensen aan en versterk je hun veerkracht om met uitdagingen in het leven om te gaan.

‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' - Machteld Huber, grondlegger van Positieve Gezondheid

In de visie van de KNOV is opgenomen dat verloskundigen handelen vanuit Positieve Gezondheid. Door vanuit deze visie een vrouw te begeleiden krijgt zij een brede kijk op haar eigen welzijn en gezondheid en is ze beter in staat haar eigen wensen te bepalen, te bespreken en er mee aan de slag te gaan.

Pilot Positieve Gezondheid in de verloskundigenpraktijk

In 2019 is het meerjarenproject gestart om Positieve Gezondheid te implementeren in de verloskundige zorg. Tijdens de pilot in 2019 zijn negen verloskundigenpraktijken (veertig verloskundigen) getraind, die vervolgens Positieve Gezondheid in de praktijk hebben toegepast. Uit evaluatie onder verloskundigen en cliënten komt duidelijk het enthousiasme voor het werken volgens het gedachtegoed naar voren. Samen met andere data en informatie worden de uitkomsten van de evaluatie in een infographic samengevat, die eind 2020 gedeeld wordt.

Implementatie Positieve Gezondheid

Hoe Positieve Gezondheid geïmplementeerd wordt in de verloskundige zorg, onderzoeken Saskia Walgemoed (projectmanager) en Nelleke Gosker (projectmedewerker, expert positieve gezondheid en betrokken vanaf 2019). Zij laten zich hierbij adviseren door een klankbordgroep Experts, met verloskundigen uit de pilot praktijken en andere stakeholders, en een klankbordgroep Cliënten. In dit bericht vind je hier meer informatie over en lees je hoe je contact kunt opnemen voor implementatie van Positieve Gezondheid in je eigen praktijk.

Gratis training en intervisie Positieve Gezondheid in de geboortezorg

De KNOV faciliteert in 2021 (onder voorbehoud van de kwaliteitsgelden 2021 via ZonMw) gratis trainingen en intervisies voor maximaal 400 verloskundigen, die gemotiveerd zijn met Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan. In de eerste plaats voor zorg op maat aan de zwangere, maar ook voor meer werkgeluk voor de verloskundige zelf en als voorbeeld voor collega’s in de geboortezorg.

De trainingen en intervisies worden in opdracht van de KNOV gegeven door Buurvrouw & Buurvrouw. De trainers zijn iPH gecertificeerd en (zorg)professionals met ruime ervaring in de (geboorte)zorg.
De training bestaat uit 2 dagen en de intervisie uit 1 dagdeel en er is per training/intervisie plaats voor minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers. Accreditatiepunten (13,5 voor de training en 3 MIO punten voor de intervisie) worden toegekend als aan alle verplichte onderdelen is voldaan.

Meer informatie staat in bijgevoegde flyer.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur