KNOV Winkelmandje (0) Menu

Serotiniteit

Gepubliceerd: 09 februari 2015, laatste update: 09 maart 2015

Serotiniteit of post terme zwangerschap is gedefinieerd als een zwangerschapsduur van ≥42 weken (294 dagen). Ongeveer 20% van alle zwangeren bevalt na een zwangerschapsduur van 41 weken; een deel van hen (2-5%) wordt ook echt serotien. Hoe vaak serotiniteit voorkomt hangt onder andere samen met het verloskundig beleid.

Strippen van de vliezen is een eenvoudige en effectieve methode om de kans op een spontane baring vóór 42 weken te vergroten en serotiniteit te voorkomen. Dit wordt door veel verloskundigen toegepast.

Een zwangerschapsduur ≥ 42 weken is geassocieerd met een verhoogd risico op perinatale sterfte en morbiditeit. In Nederland is de perinatale sterfte tussen 38 en 41 weken 1,7 per duizend geborenen, tussen 41 en 42 weken 1,6 per duizend geborenen en na 42 weken 2,7 per duizend geborenen (PAN rapport 2012).

​Grote regionale verschillen

Er zijn regionaal grote verschillen in het verloskundig beleid bij een zwangerschapsduur langer dan 41 weken. In sommige ziekenhuizen wordt bij een gezonde zwangerschap tot 42 weken afgewacht voordat het inleiden van de baring wordt overwogen. In andere ziekenhuizen wordt vanaf 41 met echoscopie en CTG- monitoring de conditie van het kind beoordeeld, of wordt vanaf 41 weken overwogen om de baring in te leiden. De verschillen in beleid tussen ziekenhuizen maken het voor verloskundigen soms moeilijk om te komen tot goede samenwerkingsafspraken in de keten.

​Ondersteunende producten

De KNOV ontwikkelt onder andere factsheets als hulpmiddel voor verloskundigen bij gesprekken met de ketenpartners. De factsheet Serotiniteit geeft een kort overzicht van bestaande gegevens van de begeleiding van de zwangerschap na 41 weken. De factsheet is gebaseerd op (systematische) reviews, wetenschappelijke literatuur gebruikt voor de concept-VIL en Nederlandse gegevens uit de PRN-database.

Daarnaast biedt de KNOV een achtergronddocument over 'Amniotomie in de eerste lijn bij naderende serotiniteit'. In dit document wordt alle relevante informatie en evidence uiteen gezet. Tevens zijn er een poster en een PowerPoint presentatie beschikbaar voor de implementatie.

  • Factsheet Serotiniteit (562 KB)
  • Powerpoint Best Practice WHO (6 MB alleen voor leden)
  • Poster AROM (672 KB alleen voor leden)
  • Achtergronddocument amniotomie eerste lijn (437 KB alleen voor leden)

De ‘Taskforce Bouwstenen integrale verloskundige zorg’ heeft zogenaamde bouwstenen ontwikkeld voor het behoud van fysiologie en het voorkomen van onnodige medicalisering.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid