KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vitamine K

Gepubliceerd: 03 september 2021, laatste update: 16 september 2021

Laatste updates

Op deze pagina staan de laatste updates over de adviezen rondom vitamine K.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Besluit over nieuw vitamine K beleid en implementatie

Op 10 juni 2021 heeft de staatsecretaris van VWS laten weten het advies van de Gezondheidsraad (2017) op te volgen om het huidige vitamine K-beleid aan te passen.

Voor alle pasgeborenen wordt het uitgangspunt een eenmalige intramusculaire toediening van vitamine K vlak na de geboorte. Indien ouders geen intramusculaire toediening wensen, is er een oraal alternatief. Dit orale alternatief is minder effectief dan intramusculaire toediening.

Gestreefd wordt om medio 2022 te starten met het nieuwe beleid. De Gezondheidsraad verwacht met het nieuwe beleid twee tot vijf gevallen van late vitamine K-bloedingen per jaar te voorkomen ten opzichte van het huidige toedieningsbeleid. Deze bloedingen treden op bij borstgevoede zuigelingen met een verstoorde vetopname (galgangatresie).

Nieuw beleid
In het nieuwe beleid is het uitgangspunt een eenmalige i.m. injectie met 1 mg vitamine K. Indien ouders hiervan afzien is het alternatief driemaal een orale dosis: bij geboorte, op dag 4-5 postpartum en bij week 4-5 postpartum. De herhaalde orale toediening is minder effectief dan intramusculaire toediening, maar effectiever dan het huidige beleid.

Implementatie
Voor implementatie van het nieuwe beleid vindt er gezamenlijke afstemming met verschillende (beroeps)organisaties plaats. Om tot implementatie te komen, moet er voorlichtingsmateriaal worden ontwikkeld, deskundigheidstraining plaats vinden en overgestapt worden naar een ander vitamine K-preparaat. Extra kosten ten aanzien van counseling, verstrekking en toediening van intramusculaire vitamine K, of ondersteuning bij de herhaalde orale toediening moeten afgestemd worden met de zorgverzekeraar. Daarnaast moet er een monitoringssysteem worden ingericht om de effectiviteit en therapietrouw te evalueren.

De KNOV gaat een ZonMw subsidie aanvraag doen om een implementatie project te kunnen starten.

Bronnen
RIVM - Plan voor invoering vitamine K-prik voor zuigelingen ligt klaar

Vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen

Op donderdag 18 juni vond overleg plaats met staatssecretaris Paul Blokhuis naar aanleiding van het RIVM rapport over toediening van vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen. Daar waren alle relevante partijen, waaronder een patiëntenorganisatie, bij aanwezig. Dat was voor de KNOV heel belangrijk, omdat er door de RIVM geen raadpleging heeft plaatsgevonden onder ouders.

De staatssecretaris zal zeer waarschijnlijk, op basis van het enorm brede draagvlak onder de verschillende beroepsgroepen en belangenorganisaties, kiezen voor de beleidsoptie met een volledig IM-regiem, tenzij ouders bezwaar hebben en kiezen voor 3 x de orale dosis als alternatief voor de IM-injectie. Hiermee is de keuze gevallen op de meest effectieve en doelmatige aanpak uit het RIVM-rapport, dat gebaseerd is op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Een eenvoudige en duidelijke beleidsvariant is in het belang van de ouders en geeft de minste verwarring, ook bij zorgverleners. Op verzoek van alle partijen wordt er expliciet geen onderscheid gemaakt tussen het type voeding, om zo de keuze van de ouders voor borst- of flesvoeding niet te beïnvloeden.

VWS zal het RIVM de opdracht geven zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoeringstoets, waarbij weer alle relevante partijen betrokken zullen worden. De inbreng van de KNOV in deze implementatiefase zal betrekking hebben op het streven naar een tarief voor de extra kosten voor de counseling, de toediening en het materiaal. Daarnaast is scholing en cliënteninformatie heel belangrijk en zal de monitoring van het nieuwe beleid meegenomen worden, waarbij is aangegeven dat daarbij onderscheid gemaakt moet worden in de uitkomsten tussen IM en oraal.

Toelichting
Een deel van de zuigelingen blijkt de vitamine K-druppels, die zij nu krijgen volgens het huidige beleid, niet goed in het lichaam op te nemen. Ze zijn daardoor niet genoeg beschermd tegen de ernstige bloedingen door een vitamine K-tekort. Bij welke zuigelingen dit zo is, is bij de geboorte niet te bepalen. Daarom heeft de Gezondheidsraad in 2017 geadviseerd om vitamine K voor zuigelingen die borstvoeding of hypoallergene flesvoeding krijgen in een andere vorm te geven. En wel via een eenmalige injectie in de spier vlak na de geboorte. Op deze manier wordt vitamine K beter in het lichaam opgenomen. In buitenlandse studies zijn hier goede resultaten mee gehaald. Het ministerie van VWS heeft om aanvullende informatie gevraagd om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Het RIVM heeft deze informatie over bijvoorbeeld kosten, de uitvoerbaarheid en draagvlak onder professionals bij elkaar gezet.

Gezondheidsraad brengt nieuw vitamine K-advies uit

De Gezondheidsraad heeft op 11 april 2017 aan minister Schippers van VWS een advies aangeboden over toediening van vitamine K aan zuigelingen.

Dit nieuwe advies is bedoeld om een kleine groep kinderen beter te beschermen tegen bloedingen zoals hersenbloedingen.

Alle informatie over dit nieuwe advies lees je in dit bericht.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur