KNOV Winkelmandje (0) Menu

Nu Niet Zwanger

Gepubliceerd: 03 juni 2021, laatste update: 22 juni 2021

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens. Dit moet voorkomen dat zij onbedoeld zwanger worden. Professionals bij wie de cliënt al in beeld is, bieden hiertoe actief begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Uitgangspunt in de gesprekken is dat de professional aansluit bij de leefwereld van de cliënt en zijn/haar vragen en behoeften. NNZ is preventief en vrijwillig.

Onbedoelde zwangerschappen voorkomen

Om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen, is in 2014 in Tilburg de voorloper van het programma Nu Niet Zwanger gestart als pilot. NNZ ondersteunt kwetsbare vrouwen en mannen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit gebeurt door actieve begeleiding, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

In Nederland wordt 1 op de 5 vrouwen ongepland zwanger. Bij een groot deel van deze vrouwen is dit ongewenst (Fiom, 2021). Veelal groeit het kind op in een veilige en liefdevolle omgeving. Soms loopt het anders en is de (thuis)situatie zorgelijk of zelfs zo onveilig dat de kinderbescherming ingrijpt. Begeleidingstrajecten worden gestart en in uiterste gevallen wordt overgegaan tot uithuisplaatsing. Bij een aantal ouders gebeurt dit helaas niet één keer maar bij herhaling en soms al direct na de bevalling. Vaak zijn deze kwetsbare ouders al geruime tijd bij hulpverleners in beeld maar is kinderwens geen onderwerp van gesprek. Het krijgen van een kind kan voor deze ouders de achterliggende problematiek versterken.

Landelijke uitrol van Nu Niet Zwanger

De pilots in Tilburg (2014) en Rotterdam (2016), het onderzoek naar de succesfactoren van de pilot (Rijlaarsdam, 2015), de waardering en de landelijke aandacht leidden ertoe dat in 2018 met subsidie vanuit het ministerie van VWS het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) is ontwikkeld en landelijk wordt uitgevoerd (www.nunietzwanger.nl). NNZ is opgenomen in het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. De landelijke uitrol van het programma is ondergebracht bij GGD GHOR Nederland. Zij hebben de opdracht gekregen van het ministerie van VWS om de komende jaren het programma in 50 regio’s te implementeren. Bij GGD GHOR Nederland is een landelijk programmateam NNZ werkzaam waarin Rutgers (Kenniscentrum Seksualiteit) deelneemt als inhoudelijk expert. Kwartiermakers begeleiden regio’s bij de lokale uitrol van NNZ.

Meer informatie

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur