KNOV Winkelmandje (0) Menu

Leefstijl

Gepubliceerd: 16 december 2020, laatste update: 22 september 2021

Project vroegsignalering leefstijl en zwangerschap

Ieder kind verdient een gezonde start. Binnen de geboortezorg is er dan ook veel aandacht voor de leefstijlthema’s gezonde voeding, stoppen met roken en het gebruik van alcohol van (aanstaande) ouders. Als verloskundige heb je een belangrijke rol en kun je ouders hierbij adviseren.

De KNOV, heeft in het kader van het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik beloofd zich in te zetten voor verbetering van vroegsignalering van alcoholproblemen. Met subsidie van het ministerie van VWS wordt het project ‘Vroegsignalering Leefstijl en Zwangerschap’ uitgevoerd. Daarin worden ook de thema's stoppen met roken en gezonde voeding meegenomen. Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van de KNOV en in samenwerking met het Trimbos-instituut en het Voedingscentrum. Het doel van het project is vroegsignalering van leefstijl voor verloskundigen makkelijker te maken.

Vroegtijdige informatie en ondersteuning aan (aanstaande) ouders over een gezonde leefstijl is van cruciaal belang om kinderen een gezonde start te geven. Als verloskundige heb je een belangrijke rol in het adviseren van (aanstaande) ouders op leefstijlthema’s zoals gezonde voeding, stoppen met roken en het gebruik van alcohol. Het project heeft de focus op het vroegsignaleren van alcoholgebruik vóór en tijdens de zwangerschap en in de periode van het geven van borstvoeding.

Aansluiten bij wat verloskundigen nodig vinden

Het project is gestart met een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst is gevraagd wat verloskundigen als knelpunten ervaren in het bespreken van leefstijl met cliënten. Ook is gevraagd wat behoeften van verloskundigen zijn en waar kansen liggen. 335 verloskundigen hebben de moeite genomen om deze vragenlijst in te vullen!

De resultaten van deze verkenning zijn verwerkt in infosheets en deze zijn gratis te downloaden in de webshop van het Trimbos-instituut. De antwoorden geven inzicht in wat verloskundigen al doen om de leefstijl te bespreken en wat zij nodig hebben om hun aanpak te versterken.

Uitkomst verkenning en inzet in pilot

Op basis van de uitkomst van de verkenning worden bestaande en nieuw te ontwikkelen producten ingezet in een pilot. Deze materialen kunnen verloskundigen ondersteunen in hun gesprekken over leefstijl. Daarnaast wordt onderzocht hoe bestaand materiaal beter geïmplementeerd kan worden. De verloskundigen die deelnemen aan de pilot volgen de e-learning alcoholvrije zwangerschap van het Trimbos-instituut. De kennis en vaardigheden van verloskundigen kunnen zo nodig nog meer worden uitgebreid door een training.

We delen de uitkomsten van de pilot zodat andere regio’s gebruik kunnen maken van de opgedane kennis, ervaring en de beschikbare producten om vroegsignalering van leefstijl te versterken.

Pilot

De pilot van het project is in april van start gegaan bij acht verloskundigenpraktijken door middel van een kick-off. In de nieuwsbrief houden jullie regelmatig op de hoogte van de voortgang van het project.

Wil je meer informatie over het project? Stuur een mail naar Angelique Anderson, projectmanager aanderson@knov.nl.

Drie toolboxen leefstijl en zwangerschap beschikbaar

Er zijn al veel materialen rondom de leefstijlthema’s gezonde voeding, stoppen met roken en een alcoholvrije zwangerschap ontwikkeld. Het is duidelijk geworden dat het overzicht van deze beschikbare materialen nog ontbrak. Samen met het Voedingscentrum en het Trimbos-instituut, onze samenwerkingspartners in dit project, hebben we beschikbare materialen op het gebied van leefstijl en zwangerschap verzameld. Je kunt deze materialen gebruiken ter ondersteuning van een gesprek over de leefstijlthema’s. We hebben deze materialen weergegeven in een toolbox per leefstijlthema: Alcohol & zwangerschap, Roken & zwangerschap en Voeding & zwangerschap. De toolboxen kunnen jullie vinden op deze pagina van onze website. Tijdens het project updaten we de toolboxen als er nieuwe informatie beschikbaar is.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur