KNOV Winkelmandje (0) Menu

Actieprogramma Kansrijke Start

Gepubliceerd: 25 juli 2019, laatste update: 15 juli 2021

De verloskundige is de spil in de geboortezorg. De maatschappij verandert en de psychosociale problematiek neemt toe in Nederland, ook in de geboortezorg. Om de rol van spil in de geboortezorg te behouden, zal de verloskundige het lokale netwerk moeten uitbreiden naar het sociale domein. Ook de overheid is zich hiervan bewust. Daarom heeft VWS in september 2018 het actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd.

Wat doet de KNOV voor Kansrijke Start?

Bijeenkomsten en implementatie

De KNOV is aanwezig bij alle bijeenkomsten die worden georganiseerd. We buigen ons onder andere over de inbedding van Centering Pregnancy, voorlichting op scholen en het realiseren van de aanstelling van een regionale projectleider, om zo een lokaal netwerk voor kwetsbare zwangeren op te zetten. Verder zijn er contacten met verschillende leden die het actieprogramma in de regio willen uitrollen.

Brief naar de Kamercommissie VWS

De KNOV heeft in november 2018 een brief geschreven aan de leden van de vaste Kamercommissie VWS, waarin wij ons pleidooi hebben herhaald om Centering Pregnancy met publieke middelen vanuit het programma Kansrijke Start te financieren.

Deelname landelijke coalitie en stuurgroep

Twee leden van de KNOV zitten in de landelijke coalitie* Kansrijke Start en zijn onze ambassadeurs voor het actieprogramma. Er is daarnaast een stuurgroep** met een adviserende taak naar de minister; ook daarin zit een lid van de KNOV. Deze leden werken nauw samen met medewerkers van het bureau. Samen stemmen zij af wat er in de vergaderingen wordt ingebracht. Daarnaast wordt bekeken hoe de informatie die wordt opgehaald tijdens de vergaderingen vertaald kan worden naar praktische tips en handreikingen voor de verloskundigen in de regio.

* De landelijke coalitie draagt samen met de minister het belang van de eerste 1000 dagen en de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start uit. De leden van de landelijke coalitie vervullen een ambassadeursrol. Via hun eigen netwerk en de trajecten waaraan ze verbonden zijn leggen zij verbinding, delen zij kennis, ervaringen en goede voorbeelden om zo te zorgen dat meer organisaties met het programma en de uitgangspunten aan de slag gaan. Ook fungeren zij als aanspreekpunt voor regio’s en organisaties die met vragen zitten over de aanpak rondom de eerste 1000 dagen.

**De stuurgroep stuurt het programmateam aan over alle actielijnen van het programma. Het programmateam brengt verslag uit aan stuurgroep over de voortgang van het programma. Zo nodig kan de stuurgroep bijsturen als gewenste resultaten achterblijven.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur