KNOV Winkelmandje (0) Menu

Actieprogramma Kansrijke Start

Gepubliceerd: 25 juli 2019, laatste update: 15 juli 2021

De verloskundige is de spil in de geboortezorg. De maatschappij verandert en de psychosociale problematiek neemt toe in Nederland, ook in de geboortezorg. Om de rol van spil in de geboortezorg te behouden, zal de verloskundige het lokale netwerk moeten uitbreiden naar het sociale domein. Ook de overheid is zich hiervan bewust. Daarom heeft VWS in september 2018 het actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd.

Over Kansrijke Start

Wat is Kansrijke Start?

De gezondheid van een kind in de 'duizend dagen' voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op latere leeftijd. Met het actieprogramma wil dit kabinet investeren in een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Verloskundigen spelen een cruciale rol in de eerste duizend dagen van een kind.

De KNOV bouwt graag voort op de plannen van het Ministerie en gaat, samen met lokale partijen die rond zwangerschap en geboorte een rol spelen, aan de slag om meer kinderen een Kansrijke Start te geven.

Het programma Kansrijke Start richt zich onder andere op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt.

Doel

Het doel van het actieprogramma is om meer kinderen een kansrijke start te geven. Om hiervoor te zorgen, wil Kansrijke Start dat er:

  1. Meer kwetsbare ouders goed voorbereid met hun zwangerschap starten.
  2. Minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen in kwetsbare gezinnen voorkomen.
  3. Beter problemen (ook niet-medische) worden gesignaleerd bij (aanstaande) kwetsbare gezinnen.
  4. Meer aanstaande kwetsbare ouders eerder de juiste hulp krijgen.
  5. Meer kwetsbare ouders toegerust zijn voor het ouderschap en de opvoeding.
  6. Minder baby’s en jonge kinderen uit huis of onder toezicht worden geplaatst.

De theorie achter Kansrijke Start is het stimuleren en tot stand laten komen van effectieve lokale coalities die leiden tot verbeterde samenwerking en vroeg signalering van kwetsbare situaties.

Kansrijke Ontmoetingen

Het project Kansrijke Ontmoetingen focust op het leggen en versterken van verbindingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein. Hierbij wordt maximaal aangesloten op relevante elementen uit de ambities in de Preventieagenda voor de geboortezorg 2018 – 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’, het actieprogramma Kansrijke Start, de adviezen van de Expertgroep Preventie van het CPZ, en de inzet van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) via de JGZ Preventieagenda, het Nationaal Preventieakkoord en het Stimuleringsprogramma van Pharos t.a.v. het stimuleren van lokale coalities Kansrijke Start.

Het project kansrijke ontmoetingen bestaat uit drie sporen

Spoor 1: Landelijk Het is voor professionals en hun landelijke vertegenwoordigers in het sociaal domein, geboortezorg en de zorg voor jeugd nog niet altijd vanzelfsprekend om met elkaar de samenwerking op te zoeken. Om hiervoor landelijk draagvlak te creëren, organiseren we bijeenkomsten met de relevante partijen met als doel om professionals in de regio te helpen hun samenwerking structureel vorm te geven. Hiervoor moeten landelijke partijen zich inzetten voor draagvlak en randvoorwaarden en handvatten aanreiken.

Spoor 2: Regionaal: Om lokale coalities te stimuleren en te ondersteunen sluiten we aan bij het stimuleringsprogramma van Pharos en werken we samen met het NCJ. We ontwikkelen een toolkit voor geboortezorgprofessionals die gespiegeld wordt aan de tools voor het sociaal domein vanuit het Actieprogramma Kansrijke Start.

Spoor 3: Kennisdelen Op alle denkbare manieren (webinars, website, kennisbijeenkomsten) delen we kennis en inspiratie. In 2020 organiseren we een preventieconferentie, samen met andere landelijke partijen en de landelijke coalitie, met daarin inhoudelijke thema’s over het belang van de 1e 1000 dagen, goede voorbeelden, workshops en netwerkmogelijkheden. De conferentie is bedoeld voor professionals uit de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein.

Hoe verhoudt Kansrijke Ontmoetingen zich tot Kansrijke Start?

Het Actieprogramma Kansrijke Start is door minister Hugo de Jonge geïnitieerd. De focus van het programma ligt op de eerste 1000 dagen en kinderen in kwetsbare situaties. De belangrijkste bouwstenen van het programma zijn de zogenaamde lokale coalities. Het Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start van Pharos ondersteunt gemeenten bij het bouwen of versterken van lokale en/of regionale coalities, om tot een gezamenlijke aanpak te komen rond de eerste 1000 dagen van kinderen. Waar Pharos de ontwikkeling van lokale coalities vanuit gemeenten stimuleert, pakt CPZ de handschoen op door met het project Kansrijke Ontmoetingen vanuit de Geboortezorg de verbinding tussen het medisch en het sociale domein en de zorg voor Jeugd te stimuleren.

CPZ

Het CPZ is een netwerkorganisatie, opgericht door Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars. We zetten ons in voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Samen werken we aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

Contact en informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Kansrijke Ontmoetingen Anne-Katrien Ausems: 030 2739786 of via annekatrienausems@collegepz.nl

Op de CPZ-website www.kennisnetgeboortezorg.nl vindt u nieuws, achtergronden, standaarden, voorbeelden en heel veel kennis over integrale geboortezorg.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur