KNOV Winkelmandje (0) Menu

Zorg voor kwetsbare zwangeren

Gepubliceerd: 09 februari 2017, laatste update: 09 februari 2017

Kwetsbare zwangeren zijn een groep vrouwen die extra aandacht verdienen van iedereen die serieus werk wil maken van een gezond Nederland, nu en in de toekomst.

Kwetsbare zwangeren hebben te maken met moeilijke omstandigheden als individu èn als groep: onder andere weinig opleiding, gebrek aan voldoende en stabiel inkomen, verre van ideale woonomstandigheden, een meer geïsoleerd leven in een competitieve samenleving, met sterk wisselende kennis en/of vaardigheden rond hun eigen gezondheid en hoe te handelen als zorg nodig is. Deze vrouwen lopen derhalve het meest risico op problemen rond zwangerschap en geboorte. Alleen met een gecoördineerde, multidisciplinaire inzet van sociaalmaatschappelijke zorg en geboortezorg samen kunnen we deze risico´s voor zijn of wegwerken.

Invitational Conference 2017

Als aanzet voor de multidisciplinaire samenwerking heeft een invitational conference rond kwetsbare zwangeren plaats gevonden.

Handreiking 'Kwetsbare zwangeren'

De Handreiking ´Kwetsbare Zwangeren´ van de KNOV in samenwerking met de werkgroep ´Regionale aanpak kwetsbare zwangere vrouwen´ is een zeer praktijkgerichte aanpak wat zorgverleners in de eigen regio kunnen doen voor de groep kwetsbare zwangeren.
Zoals het in kaart brengen van het probleem aan de hand van de juiste gegevens en het betrekken van de zwangere zelf. Vervolgens het overtuigen van alle relevante partijen, zowel uitvoerenden in zorg als beleidsmakers, dat enkel samenwerking in een overtuigende organisatie bij voorkeur op wijkniveau en met respect voor elkaars kunde, kan leiden tot een gezonde toekomst voor deze groep aanstaande moeders en kinderen.

Laaggeletterdheid

De powerpoint, handreiking en praktijkkaart lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid geven informatie over aandachtspunten voor de communicatie.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid