KNOV Winkelmandje (0) Menu

Antenataal CTG

Gepubliceerd: 09 juni 2021, laatste update: 15 september 2021

Laatste updates

Op deze pagina staan de laatste updates over de ontwikkelingen rondom het antenatale CTG.

NZa verlengt pilot antenataal CTG in de eerste lijn

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) liet op 8 september weten de pilot ‘Consult CTG diagnostiek voor zwangere door verloskundige in de eerste lijn’ te verlengen.

Het Zorginstituut Nederland heeft het antenataal CTG aangeduid als zorg die verloskundigen plegen te bieden. Dit betekent dat de NZa aan de slag gaat om dit per 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. De duiding van het Zorginstituut was te laat om CTG in de reguliere bekostiging per 1 januari 2022 op te nemen. Omdat CTG een jaar lang stopzetten onwenselijk is, verlengt de NZa de pilot nu met een jaar.

Uitvoer en declaratie
Met het besluit van de NZa kunnen verloskundigen in de eerste lijn het antenataal CTG blijven uitvoeren en declareren tot en met 31 december 2022.

Wil je met jouw coöperatie, kring of VSV starten met CTG? Bekijk dan de informatie en documenten op deze speciaal ingerichte pagina rondom CTG.

Kijk hier het webinar Juiste zorg op de juiste plek - Antenataal CTG terug

Op 22 juni was het webinar Juiste zorg op juiste plek - Antenaal CTG. Dit webinar was een samenwerking tussen de KNOV en Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC. Via deze link kun je terugkijken. Als je bent ingeschreven, kun je klikken op Ga naar stream op deze pagina.

Antenatale CTG behoort tot zorgverlening verloskundige

In eerdere berichtgeving gaven we aan dat het experiment laat zien dat antenatale CTG ook binnen de eerste lijn van meerwaarde is voor de zorg voor de zwangere vrouw. Het betreft de indicaties minder leven, serotiniteit en uitwendige versie. Daarmee zijn verloskundigen bevoegd en bekwaam om deze zorg te leveren ofwel: het behoort tot de zorg die verloskundigen plegen te bieden.

De KNOV is trots op wat deze regio's met elkaar hebben bereikt in de afgelopen vijf jaar

Het antenatale CTG behoort daarmee ook in de eerste lijn bij de drie indicaties tot de zorg die verloskundigen plegen te bieden. Daarmee wordt het voor verloskundigen mogelijk om deze zorg ook in de eerste lijn te leveren nadat ze zijn ingeschreven in het register.

De NVOG heeft deze week haar reactie aan het Zorginstituut gedeeld met hun achterban. Deze reactie is te lezen in de officiële brief van het Zorginstituut (onderaan deze pagina). De reactie van de adviescommissie van de NVOG voor verdere kwaliteitsontwikkeling neemt de KNOV mee. Tegelijkertijd merken we op dat de verloskundigen zelf gaan over hun opleiding en kwaliteitsborging. Net zoals dat geldt voor de andere zorgverleners op hun eigen vakgebied. Gezien de goede resultaten in het experiment is de opleiding en kwaliteitsborging ruimschoots op orde.

We delen met de NVOG dat waar mogelijk de kwaliteit nog verder verbeterd kan worden. Zoals dat vaak ook geldt voor andere vormen van zorg, we doen (soms gezamenlijk) op allerlei vlakken onderzoek om de zorg waar mogelijk te verbeteren. We zijn dan ook voorstander van een waarde gedreven aanpak. We streven er altijd naar de zorg verder te verbeteren en de beste kwaliteit van zorg voor zwangere vrouwen aan te bieden. Idealiter werken we dan ook toe naar een kwaliteitskader dat gelijk is voor iedereen die CTG levert, zowel in de eerste lijn als in de klinische setting. Zodat de kwaliteit op gelijke wijze voor iedereen wordt geborgd. We blijven daarover de komende jaren graag met de NVOG in gesprek.

Naar een structurele bekostiging
Nu antenatale CTG onderdeel is van het takenpakket van alle verloskundigen, wordt de komende periode gewerkt aan een structurele bekostiging voor CTG. De doorlooptijd is altijd wat langer en een structurele bekostiging wordt per 1 januari 2023 ingevoerd. Tot die tijd wordt het experiment verlengd en zijn nieuwe toetreders mogelijk.

Het proces naar een vaste plek in de bekostiging pakt de KNOV op met de NZa. De initiatiefnemers van het experiment worden hierbij nauw betrokken. Het experiment biedt namelijk goede handvatten voor een passende prestatie en tarief.

Persbericht: Hartfilmpje nu ook bij verloskundige in de wijk

In de toekomst hoeven zwangere vrouwen voor een hartfilmpje van hun baby niet meer naar het ziekenhuis. Dat kan de verloskundige voortaan in haar eigen praktijk doen. Zo krijgt de zwangere dan zorg dichtbij huis, door haar eigen vertrouwde verloskundige, tegen lagere zorgkosten.

De verloskundige voert bij iedere gezonde, zwangere vrouw alle controles en onderzoeken uit. Maar als de aanstaande moeder haar baby minder voelde bewegen, of de zwangerschap de 42 weken naderde was het advies om in het ziekenhuis een hartfilmpje (CTG) te laten maken. Een andere reden om een CTG te laten maken was wanneer het kindje in stuit ligt en de verloskundige probeert het kindje te draaien (een uitwendige versie). Maar vanaf nu hoeven zwangere vrouwen hiervoor niet meer naar het ziekenhuis.

Eind mei 2021 heeft het Zorginstituut Nederland het besluit genomen dat een CTG door verloskundigen in de eerstelijns praktijk kan worden uitgevoerd. Er komt binnen het kwaliteitsregister van de verloskundigen de mogelijkheid expertise in het uitvoeren en beoordelen van een antenataal CTG op te nemen. Daarnaast gaan geboortezorgpartners in de regio’s die deze zorg willen bieden samenwerkingsafspraken maken.

Een hartfilmpje kunnen afnemen in de wijk past goed binnen een bredere oproep van de Nederlandse overheid en de NZa: veilige en betaalbare zorg, dichtbij huis. De KNOV, de organisatie van verloskundigen, heeft zich ingezet om deze vorm van juiste zorg op de juiste plek toegankelijk te maken.

lees meer

CTG nu ook in eerste lijn

Zorginstituut Nederland heeft deze week het besluit genomen dat een antenataal CTG voortaan ook in de eerste lijn uitgevoerd kan worden onder een aantal strikte randvoorwaarden. Zo moet er voldaan worden aan de Professionele standaard antenatale CTG in de eerstelijns verloskundigen praktijk (2021). Deze standaard is mede ontwikkeld door ervaringen opgedaan in de 3 pilotregio’s in een bijzondere samenwerking met de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC. Als een verloskundige voldoet aan de voorwaarden in deze standaard, kan zij dit kenbaar maken in een register wat hiervoor binnen de KNOV wordt ingericht. De zorgverzekeraar kan dit inzien en kan op basis daarvan een contract aangaan met de verloskundige.

De KNOV heeft zich hiervoor sterk ingespannen omdat deze zorg een succesvol voorbeeld is van Juiste zorg op de juiste plek en dankt alle betrokkenen in de drie regio’s en daarbuiten die dit mogelijk hebben gemaakt.

lees meer

Terugkijken Webinar Juiste zorg op de juiste plek - Antenataal CTG (22-6-2021)

De juiste zorg op de juiste plek is een van de speerpunten van de KNOV. Daarom was er op dinsdag 22 juni een interactief ledenwebinar over dit thema georganiseerd, met specifieke aandacht voor CTG.

Met een aantal bevlogen sprekers, zoals hoogleraar Corine Verhoeven, en best practices werd het een inspirerende avond. Onder andere Elise Neppelenbroek, die onder leiding van Corine Verhoeven promoveert op het antenataal CTG in de verloskundigenpraktijk, vertelt over haar onderzoeksresultaten uit de drie experimenteerregio’s (Nijmegen, Zwolle en Amsterdam). Siegrid Klücken-Hoekstra vertegenwoordigt de experimentregio Nijmegen en vertelt over haar ervaringen. Klik hier voor het terugkijken van dit webinar. Als je bent ingeschreven, klik op Ga naar stream.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur