KNOV Winkelmandje (0) Menu

Coronavirus

Gepubliceerd: 10 maart 2020, laatste update: 23 juni 2021

Laatste updates

Op deze pagina staan de laatste updates over de ontwikkelingen en adviezen m.b.t. COVID-19.

Versoepelingen per 26 juni 2021

De besmetting- en opnamecijfers dalen en het percentage mensen met antistoffen tegen corona, door vaccinatie of door corona te hebben gehad, stijgt. Ook de vaccinatiegraad binnen onze beroepsgroep en doelgroep stijgt.
Per 26 juni heeft het kabinet weer versoepelingen aangekondigd. De voorlopig laatste adviezen van de werkgroep Corona staan in het document Versoepelingen 26 juni 2021.

Informatiekaart zwangeren: wel/niet vaccineren

De NPF heeft samen met de KNOV en de NVOG de informatiekaart voor zwangeren: wel of geen prik ontwikkeld. De informatiekaart wordt gepubliceerd op thuisarts.nl.

Counseling COVID-19 vaccinatie (14 mei 2021)

Bij protocollen, richtlijnen en documenten staat het document 'Counseling COVID-19' rond vaccinatie van zwangeren.

Update PBM

Vandaag heeft de werkgroep Corona een update geplaatst van het document 'PBM adviezen per risiconiveau -diagrammen triage client'

Keuzehulp vaccineren

Op deverloskundige.nl is een keuzehulp voor zwangeren geplaatst. Deze kan hen helpen bij het maken van een keuze rondom vaccineren en verloskundigen helpen bij de counseling.
Met dank aan enkele leden en een wetenschappelijk adviseur.

Update standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed

Het standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed van 19 maart jl. is aangepast m.b.t. het advies van het dragen van een N95/FFP2 masker.

De aanpassing (pagina 18) die is doorgevoerd op 23 april 2021: 'Het advies is nu dat de zorgverleners tenminste een chirurgisch masker IIR en oogbescherming (bril of face-shield) dragen tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen.'
(In de versie van 19 maart jl. werd geadviseerd ter bescherming van de aanwezige zorgverleners om een N95/FFP2 masker te dragen tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen.)

De KNOV-werkgroep Corona gaat dit aanpassen in de documenten op de KNOV website.

Nethoss registreert alleen nog opgenomen zwangeren

Per 1 mei jl. is Nethoss gestopt met de registratie van COVID-19-positieve zwangeren. Nethoss registreert alleen nog de zwangeren die opgenomen moeten worden.

De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die tot 30 april 2021 is ontvangen.

Update Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ op 22 april jl. herzien.
Het standpunt omtrent vaccinatie in zwangerschap en kraambed is hierin aangepast. Opgenomen is nu dat het advies is dat alle zwangere vrouwen zich laten vaccineren en bij voorkeur met een mRNA-vaccin. Tevens is het advies van het dragen van het N95/FFP2 masker ter bescherming van de aanwezige zorgverleners tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen, vervallen. Dit advies luidt nu:

'ter bescherming van de aanwezige zorgverleners, is het advies dat zij tenminste een chirurgisch masker IIR en oogbescherming (bril of face-shield) dragen tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen'.

Het standpunt is te vinden op de pagina Protocollen, richtlijnen en documenten.
Op deze pagina staat eveneens een brief voor zwangeren.

Update vaccinatie geboortezorgverleners

Het ministerie van VWS heeft, na het herhaaldelijke verzoek van de werkgroep Corona om geboortezorgverleners voorrang te verlenen in de vaccinatiestrategie, helaas laten weten dat geboortezorgverleners geen voorrang krijgen en in de reguliere vaccinatiestrategie worden meegenomen. De werkgroep blijft zich onverminderd inzetten om zo snel mogelijk de verloskundigen gevaccineerd te krijgen.

Het blijft belangrijk dat onze leden contact houden met regionale GGD’s, binnen het VSV met gynaecologen en ROAZ om te kijken of er mogelijkheden zijn om via hen te vaccineren. Als huisartsen weer mogen starten met vaccineren ontstaat wellicht opnieuw de mogelijkheid via hen een spillage vaccin te krijgen. Zie ook het nieuwsbericht 'Update vaccinatie geboortezorgverleners'.

Update meerkostenregeling en UBO

Op 26 maart 2021 publiceerde Zorgverzekeraars Nederland een bericht over het aanvragen van de meerkostenregeling. Het gaat hierbij om meerkosten die gemaakt zijn tijdens de coronacrisis. Zorgverzekeraars Nederland heeft in 2020 aangegeven te kijken naar een passende generieke vergoeding voor de gemaakte meerkosten als gevolg van corona. Een extern onderzoeksbureau heeft gekeken naar de compensatie. Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de meerkostenregeling met betrekking tot meerkosten die tijdens de coronacrisis gemaakt zijn, is een UBO-registratie. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Meerkostenregeling en UBO.

Wat wordt verstaan onder meerkosten?

Als wij het over meerkostenregeling hebben, dan gaat het om een tegemoetkoming in de meerkosten, waarbij de volgende kosten zijn meegenomen in de bepaling:

 • Tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemetermaatschappij (bijvoorbeeld bewegwijzering)
 • Extra inhuur van personeel (is alleen meegeteld indien aantoonbaar voor COVID‐19 zorg of het garanderen van beschikbaarheid)
 • Persoonlijke beschermingsmaterialen (bijvoorbeeld mondkapjes, handschoenen, beschermbrillen en beschermschorten)
 • Extra kosten voor schoonmaak en afvalverwerking (disposables)
 • Extra kosten voor zorggerelateerd transport
 • Uitvoeren en/of uitbesteden van COVID‐19‐testen voor personeel die de GGD niet kon uitvoeren in de periode van maart tot en met mei 2020.

Hoe kom ik in aanmerking voor deze compensatie?

 • De bijdrage kan tussen 11 april en 13 mei 2021 worden aangevraagd via Vecozo, hierna is dit niet meer mogelijk
 • Verloskundigen kunnen aanspraak maken op de meerkostenregeling. Alleen de zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de zogeheten generieke continuïteitsbijdrageregeling (CB-regeling) krijgen de mogelijkheid om deze tegemoetkoming aan te vragen. Het gaat om zorgaanbieders in verschillende sectoren met een jaaromzet kleiner dan tien miljoen euro. Verloskundigen behoren tot deze groep. Het is geen voorwaarde dat zij eerder gebruik hebben gemaakt van de CB-regeling.
  N.B. Met de continuïteitsbijdrageregeling wordt dus NIET de zorgbonus bedoeld.
 • De regeling bestaat uit een percentage dat door een onafhankelijk bureau is vastgesteld. Voor verloskunde is dit vastgesteld op 0,75% van de omzet.
 • Uitbetaling vindt plaats vanaf eind mei in fases.

Overige informatie

 • Brief ZN Meerkostenregeling (128 KB alleen voor leden)

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur