KNOV Winkelmandje (0) Menu

Coronavirus

Gepubliceerd: 10 maart 2020, laatste update: 06 oktober 2020

Laatste updates

Op deze pagina staan de laatste updates over de ontwikkelingen en adviezen m.b.t. COVID-19.

Voorlichting in begrijpelijke taal

Pharos heeft de informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal (13 talen) aangepast. De informatie is te vinden op https://www.pharos.nl/coronavirus/

Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor de tweede golf voor de zorg, zowel bij regulier als preventief verbruik. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook bij een eventuele derde golf zijn voldoende chirurgische maskers en isolatiejassen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft daarmee een stevige noodvoorraad opgebouwd voor de zorg.

Alle zorginstellingen en zorgverleners, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, gehandicaptenzorg, huisartsen en thuiszorg, die er niet in slagen zelf voldoende beschermingsmiddelen in te kopen, kunnen daar een beroep op doen. Op de website van het LCH staat hoe deze middelen te bestellen zijn.

Meer informatie over het onderzoek in het onderstaande nieuwsbericht, inclusief een link naar de Kamerbrief en het onderzoek:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/10/12/voldoende-beschermingsmiddelen-voor-de-zorg-beschikbaar

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-over-rapport-onderzoek-en-advies-preventief-gebruik-beschermingsmiddelen-corona

Nethoss update 16-10-20

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. We willen de 1e lijn, 2e lijn en kraamzorg vragen om alle SARS-CoV-2 positieve vrouwen (tot 42 dagen post-partum) bij ons te melden. Casus kunnen op twee manieren gemeld worden:

1. via een contactpersoon die in elk ziekenhuis is aangesteld

2. door een mail te sturen aan info@nethoss-perined.nl

Als er een melding gedaan is, wordt een NethOSS ID (registratienummer aangemaakt) en ontvangt de melder een link naar een online case report form met aanvullende vragen. Eerder verliep de registratie alleen via de tweede lijn, maar vanwege het grote aantal meldingen vanuit de eerste lijn tijdens deze tweede golf, willen we de verloskundigen uit de 1e lijn vragen om direct contact met ons opnemen om een NethOSS ID (registratienummer) en link naar de vragenlijst te ontvangen.

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De volgende link voor het melden van casus zul je 19 oktober ontvangen en zal gaan over meldingen van de afgelopen week dus tussen 12 oktober en 18 oktober. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 16-10-2020 zijn in totaal 632 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie en Grafiek 4 van de meldingen per trimester.

Van de 632 meldingen, hebben we van 519 casus de beknopte aanvullende informatie ontvangen en van 370 casus tevens de uitgebreide aanvullende informatie.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 381 vrouwen nog zwanger. Er is één maternale sterfte geweest ten gevolge van covid-19. Er heeft één intra-uteriene vruchtdood plaatsgevonden bij een patiënte die eerder SARS-CoV-2 doormaakte, of er een verband is met de infectie is nog niet duidelijk. Acht vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 12 op de obstetrische ‘high care’. Tweeëntachtig vrouwen hebben opgenomen gelegen op een obstetrische of interne afdeling, 72 antepartum en 11 postpartum. Van de vrouwen die antepartum opgenomen hebben gelegen, is van 55 vrouwen (86%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij COVID-19, waarvan bij twee vrouwen ook tekenen waren van dreigende partus prematurus. Andere redenen voor opname waren dreigende vroeggeboorte (n=7, 11%), intra-uteriene groeirestrictie (n=1, 2%) en infectie niet veroorzaakt door SARS-CoV-2 (n=2, 3%). Van 7 vrouwen is de reden voor opname nog onbekend. Bij 38 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=184; 52,6%), koorts (n=152; 43,4%) en kortademigheid (n=96; 27,4%).

Therapie:

In 48 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 40 van deze casus is gestart met antibiotica, bij 5 vrouwen werd hydroxochloroquine gestart. Er werd in 5 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu en remdesivir. Er is bij 34 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 27 een O2 masker gekregen en zijn 4 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan twee ook op de buik beademd zijn. In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was.

Partus:

Van de 173 vrouwen die reeds zijn bevallen, is van 163 vrouwen aanvullende informatie bekend. Er zijn hierbij twee casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam voor 12 weken, twee late miskramen bij 14 weken en één casus van een mola zwangerschap. Negenenveertig van de overige 158 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 19 gaat het om een primaire sectio. Van de 30 secundaire sectio’s was in 13 casus sprake van niet vorderende baringen in 10 casus van verdenking foetale nood. Van de overige sectio’s is nog niet duidelijk wat de indicatie was. In 17 casus was sprake van vroeggeboorte (9 casus met een termijn <36 weken en 8 casus >36 weken). Er is daarbij twee keer een primaire sectio verricht in verband met ernstige maternale ziekte bij COVID-19 en de bevalling is bij drie vrouwen preterm ingeleid in verband met COVID-19 gerelateerde klachten. Er worden in 13 casus tekenen van dreigende vroeggeboorte beschreven. Dertien zwangeren kregen corticosteroïden voor foetale longrijping. De bevalling werd bij 68 vrouwen ingeleid, van wie bij 18 vrouwen vanwege COVID-19. Zevenenzeventig vrouwen kregen durante partu pijnstilling: epidurale analgesie (n=39), remifentanil (n=21), epidurale analgesie en remifentanil (n=12), pethidine of morfine (n=4). In 35 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19 en één keer de kweek van het vruchtwater.

Neonataal:

Van de 162 pasgeborenen (er is in vier casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 32 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd direct post-partum positief getest. Bij 110 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 19 oktober volgt
een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 12 oktober en 18 oktober. Voor vragen
en opmerkingen kun je contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Grafiek 1

Grafiek 2

Grafiek 3

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur