KNOV Winkelmandje (0) Menu

PICO

Gepubliceerd: 14 december 2015, laatste update: 21 december 2015

Het formuleren van een goede zoekvraag is noodzakelijk. Het is verleidelijk om direct te beginnen met zoeken door een aantal termen in een zoekregel te typen en hopen dat daar relevante informatie uit komt. Meestal vindt u dan een grote hoeveelheid informatie. Daarom is voor het zoeken naar relevante medisch wetenschappelijke literatuur noodzakelijk om een goede zoekvraag te formuleren. Deze vraag moet zo geformuleerd worden dat er een antwoord op te vinden is. Hiervoor kan de PICO-methode gebruikt worden. Door het opstellen van een PICO wordt men gedwongen om van te voren goed na te denken wat men precies wil weten

P = patiënten, populatie of de aandoening

I = interventie: de ingreep of de behandeling die men wil onderzoeken

C = comparison: de behandeling waarmee men de interventie wil vergelijken, het alternatief

O = outcome: is de uitkomst of effect dat men wil weten

Met de PICO kan een 'beantwoorde vraag' geconstrueerd worden. Een goede vraag met de juiste zoektermen per element in de juiste combinatie leidt tot treffers die een antwoord zullen geven. Het zal niet altijd mogelijk zijn om alle vier de componenten van de PICO in te vullen. Meestal zoekt men eerst op de P en I. Als de opbrengst te groot is, wordt een van de andere componenten toegevoegd.

Bij de C van comparison hoeft niet altijd een alternatief te zijn. Soms is een 'gouden standaard', 'gebruikelijke therapie' of 'niet behandelen' een vergelijkingsmaat. Deze termen moeten vertaald worden naar zoektermen. Men kan hier dan kiezen om geen gebruik te maken van de comparison en het resultaat van de zoekopbrengst handmatig te doorzoeken.

Als de zoekvraag te smal gedefinieerd wordt, zal dit leiden tot weinig treffers. De zoekvraag zal opnieuw bekeken moeten worden en eventueel ruimer opgesteld worden. Het is ook mogelijk dat er geen of weinig informatie is over het onderwerp.

Voorbeeld van een PICO

Vraag: Wat is de bewezen effectiviteit van sterielwater injecties voor de bestrijding van pijn bij de bevalling?

P = pijn tijdens de bevalling

I = sterielwater injecties

C = geen sterielwater injecties, placebo, afwachtend beleid

O = minder pijn

Zoektermen die hierbij horen zijn:

P = labour, labor, labor pain

I = sterile water injections

In dit voorbeeld is het niet nodig om de 2 PICO-elementen C en O in te vullen, omdat er niet zoveel artikelen gevonden zullen worden. Indien er wel veel informatie gevonden wordt, is het verstandig om in de PICO het gewenste studietype toe te voegen: het M- (methode) en S- (studie) element. Voor therapievragen kunnen systematic reviews (SR) en randomized controlled trials (RCT's) gebruikt worden. Waarbij een SR betere evidence geeft dan een RCT.

Hoe deze elementen worden omgezet naar zoekwoorden is te vinden in de handleiding Zoeken in PubMed.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid