KNOV Winkelmandje (0) Menu

Serotiniteit

Gepubliceerd: 09 februari 2015, laatste update: 17 september 2021

Richtlijn beleid >41 weken zwangerschap

Sinds 2019 is de KNOV samen met de NVOG, NVK, NPF en Stichting Zelfbewustzwanger bezig met de ontwikkeling van de richtlijn Beleid >41 weken zwangerschap.

In 2019 is er een multidisciplinaire werkgroep gevormd om de NVOG-richtlijn serotiniteit uit 2007 te herzien. Uitgangspunt van de werkgroep was het ontwikkelen van een gezamenlijke richtlijn op basis van de meest recente literatuur, waardoor er in het land eenduidig beleid komt voor zwangerschappen met een amenorroeduur voorbij 41 weken zwangerschap. Met de informatie beschreven in de richtlijn en in de implementatieproducten kan de cliënt gecounseld worden en kiezen welk beleid zij wil volgen.

Het proces

Het proces is niet altijd gemakkelijk geweest. We zijn blij dat er consensus is bereikt over een richtlijn waarbij de cliënt na counseling bepaalt welk beleid ze wil volgen tussen 41 en 42 weken zwangerschap. De richtlijn is ontwikkeld volgens de methodologie van richtlijnontwikkeling 2.0. Dit houdt in dat er drie gemachtigde inhoudsdeskundigen zitting hebben gehad in de werkgroep en de conceptversie voorgelegd is aan alle KNOV-leden ter commentaar. De richtlijn is gepubliceerd in de richtlijnendatabase.

Aandacht voor implementatie

De richtlijn is door de Verloskundig Adviesraad Standaarden van de KNOV beoordeeld en zij hebben het bestuur geadviseerd om deze richtlijn te autoriseren. Het is belangrijk aandacht te hebben voor implementatie en monitoring. Gelijktijdig met de richtlijn is er een handreiking verschenen, die toelichting geeft over de wetenschappelijke onderbouwing, over de basis van deze richtlijn en die uitlegt hoe de aanbevelingen praktisch in een VSV kunnen worden geïmplementeerd.

Consultkaart en filmpjes

Voor de implementatie van deze richtlijn is in de bijlage een counselingsleiddraad volgens BRAINS toegevoegd, die de zorgverlener kan gebruiken tijdens counseling van de cliënt. Daarnaast participeert de KNOV in de multidisciplinaire ontwikkeling van een consultkaart en animatiefilmpjes. Deze producten helpen de cliënt de informeren kunnen ondersteunen bij de counseling.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur