KNOV Winkelmandje (0) Menu

Sectio in de anamnese

Gepubliceerd: 24 april 2014, laatste update: 09 maart 2015

Het beleid bij een zwangerschap en bevalling na een eerdere keizersnede zal individueel bepaald worden, samen met de zwangere. Vaak kunnen de zwangerschapscontroles plaatsvinden bij de verloskundige, omdat er geen sprake is van een verhoogd risico op zwangerschapsproblemen. Voor de bevalling is er wel altijd sprake van een verhoogd risico, vooral in verband met de verhoogde kans (ongeveer 1%) op een uterusruptuur. De risico’s nemen toe als de zwangere al meerdere malen een keizersnede heeft ondergaan.

In Nederland wordt, in overleg met de zwangere, meestal (ongeveer bij 70% van de vrouwen) een vaginale bevalling nagestreefd. Klinische observatie en CTG monitoring vanaf het begin van de baring worden aanbevolen. De bevalling zal dan ook plaatsvinden in de tweede lijn.

Samenwerking tussen verloskundige en gynaecoloog

In de VIL herziening van 2014 wordt gewerkt aan samenwerkingsafspraken voor het begeleiden van zwangeren met een keizersnede in een vorige zwangerschap. Belangrijke onderwerpen zijn het verzamelen van alle relevante informatie over de vorige zwangerschap en partus, het moment van counseling over de wijze van bevallen en het moment van overdracht van de zwangere naar de gynaecoloog in verband met de op handen zijnde partus.

Ondersteunend product

De KNOV ontwikkelde een Time Task Matrix ter ondersteuning van verloskundigen in het VSV-overleg over dit onderwerp. Deze time task matrix is gebaseerd op de conceptversie van de VIL. Omdat er veel vraag naar is heeft de KNOV er voor gekozen deze time task matrix alvast op de website te plaatsen. Met behulp van dit hulpmiddel kunnen multidisciplinaire afspraken en een zorgpad gemaakt worden.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur