KNOV Winkelmandje (0) Menu

Zorg voor zwangere asielzoekers

Gepubliceerd: 24 oktober 2013, laatste update: 09 september 2014

In het najaar van 2016 hebben de ketenpartners geboortezorg asielzoekers de ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers herzien.

Belangrijke aanvulling is dat verloskundigen bij 34 weken zwangerschap een MRSA-screening uitvoert bij de zwangere asielzoeker.

Het hebben van 'korte lijnen' tussen ketenpartners die gecontracteerd zijn voor de zorg op een COA locatie, blijkt een belangrijke factor voor het leveren van goede zwangerschapsbegeleiding en geboortezorg. De ketenafspraken zijn goed vastgelegd, de naleving is een aandachtspunt. Risico's en knelpunten zitten in het tijdig op controle komen bij verloskundige zorgverleners en kraamzorg, informatie-uitwisseling en overdracht (binnen de eigen organisatie en tussen organisaties onderling) zoals verhuizingen en het (taxi)vervoer.

Folder 'Ik ben zwanger. Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen?'

De digitale folder 'Ik ben zwanger. Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen' voor zwangere statushouders kan gebruikt worden in de voorlichting aan nieuwkomers. De zwangere leest in de folder wat zij kan doen om infecties te voorkomen tijdens de zwangerschap en wat zij moet doen als ze in aanraking komt met bepaalde infectieziekten. De geïllustreerde folders zijn beschikbaar in eenvoudig Nederlands, Frans, Engels, Tigrinya, Farsi en Arabisch. GGD GHOR Nederland ontwikkelde deze folder in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met statushouders, zorgprofessionals (verloskundigen, GGD-professionals en huisartsen), RIVM en KNOV.

De folder maakt deel uit van de folderlijn voor statushouders over infectieziekten; MRSA, Antibiotica in Nederland, Hepatitis B dragerschap, en Scabiësbehandeling. In de folders 'Hepatitis B dragerschap', 'Scabiësbehandeling' en 'MRSA' is zwangerschap ook opgenomen.

De folders sluiten aan bij de ketenrichtlijn 'Geboortezorg asielzoekers'

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur