KNOV Winkelmandje (0) Menu

Prenatale groepsvoorlichting

Gepubliceerd: 23 oktober 2013, laatste update: 11 november 2013

Voorlichting geven over zwanger worden en zijn, over baren en de tijd erna, is een kerntaak voor verloskundigen. Naast individuele voorlichting geven steeds meer verloskundigen op één of andere wijze ook voorlichting aan groepen (zwangere) vrouwen.

Waarom prenatale groepsvoorlichting?

In de KNOV-standaard ‘Prenatale verloskundige begeleiding’ beveelt de KNOV aan te overwegen om groepsbijeenkomsten te organiseren voor het geven van algemene informatie omdat:

  • Veel mensen tegelijkertijd bereikt worden waardoor het een geschikte manier is om informatie te geven over onderwerpen die alle zwangeren aangaan.
  • Het de mogelijkheid biedt tot onderling contact en uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers.
  • Het de individuele voorlichting, de voorlichting in folders en beeldmateriaal kan ondersteunen. Het blijkt namelijk dat het geven van voorlichting op verschillende manieren het meest effectief is.

Draaiboek 'Prenatale groepsvoorlichting'

De KNOV heeft ter ondersteuning voor verloskundigen een draaiboek ontwikkeld. Het draaiboek beschrijft de inhoud en aanpak van de groepsvoorlichting aan zwangeren door verloskundigen. Het bevat allerlei praktische tips en is een hulpmiddel wat vertaald moet worden naar de eigen plaatselijke of regionale situatie.

In het draaiboek worden verschillende ondersteunende materialen genoemd. Een aantal daarvan zijn hieronder te downloaden zodat ze afzonderlijk te gebruiken zijn.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Toetsprogramma 'Voorbereiding op de baring'

Er is een toetsprogramma ‘Voorbereiding op de baring’ ontwikkeld voor gebruik in de toetsgroepen voor intercollegiale toetsing. Dit gaat in op de onderwerpen die aan de orde moeten komen bij de voorbereiding op de bevalling.

Training prenatale groepsvoorlichting

Groepsvoorlichting kent haar eigen dynamiek en aandachtspunten, anders dan bij individuele voorlichting. Daarom organiseert de Verloskunde Academie Maastricht een training prenatale groepsvoorlichting.

Handreiking voor gemeenten/Centra voor Jeugd en Gezin

Omdat de financiële middelen voor prenatale groepsvoorlichting sinds 2009 aan de gemeenten worden verstrekt, is er een handreiking geschreven voor de gemeenten. Deze handreiking informeert de gemeenten over de manier waarop zij de regie kan voeren en de manier waarop zij de opdracht voor prenatale groepsvoorlichting kan formuleren. Voor verloskundigen die prenatale groepsvoorlichting (gaan) geven is deze handreiking informatief.

Productencatalogus Prenatale voorlichting van Actiz

Actiz, belangenorganisatie van onder andere kraam- en jeugdgezondheidszorg, heeft een productencatalogus ‘Prenatale voorlichting’ gemaakt. Deze is informatief voor verloskundigen die prenatale groepsvoorlichting (gaan) geven. De KNOV kan zich echter niet vinden in de vermelde verantwoordelijkheidstoedeling bij de prenatale cursussen (paragraaf 1.1). Een aantal van de hier genoemde onderdelen valt volgens de KNOV onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige. In paragraaf 2.1 (themabijeenkomsten) is dat beter verwoord.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid