KNOV Winkelmandje (0) Menu

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Gepubliceerd: 09 oktober 2013, laatste update: 06 april 2017

Counseling NIPT - eisen

Om de counseling rondom de NIPT te optimaliseren, zijn onderstaande eisen in december 2016 vastgesteld:

 • Voor de theoretische achtergronden rondom de NIPT binnen TRIDENT-2, dienen alle counselors de regionale informatie avonden georganiseerd (in maart 2017) door de regionale centra bij te wonen (voor 1 april 2017). Meer informatie
 • Om counselingtechnieken, zoals bijvoorbeeld dilemma counseling, verder te ontwikkelen dienen alle counselors 1 keer per 2 jaar een door de Regionale Centra goedgekeurde bijscholing specifiek op het gebied van counselingsvaardigheden volgen (u hebt tot eind 2018 de tijd om aan deze eis te voldoen). Meer informatie
 • Voor verdere uitbreiding/ opfrissing van de kennis rondom prenatale screening dienen alle counselors ook 1 keer per 2 jaar de meest recente versie van de DIN te doorlopen (met ingang van 1 april 2017, DIN 2.1 beschikbaar vanaf 16/2/2017). Meer informatie

Om zwangeren tijdens de counseling voldoende aandacht en tijd te geven om de informatie tot zich te nemen, maar ook om met de counselor de verschillende opties af te wegen:

 • Moet er minimaal 30 minuten gecounseld worden (ingangsdatum 01-07-2017). Dit is overigens niet anders dan voor de introductie van de NIPT. Hiervoor is een bestaand tarief. Toelichting:
  • Dit draagt bij aan het borgen van de aandacht die counselen dient te krijgen conform de WBO en de financiering van de counseling. Het counselings-tarief is gebaseerd op een counselingsduur van circa 30 minuten (met ingang van 1 juli 2017). Meer informatie
 • Het counselingsgesprek mag geen onderdeel zijn van een ander gesprek of handeling (bijvoorbeeld de intake) zijn (ingangsdatum 01-07-2017). Toelichting:
  • Een deel van de counseling over de drie screeningsonderzoeken overlapt (bijvoorbeeld de vraag wat een zwangere wil weten (en wat niet) en dus welke onderzoek(en) dan geschikt is/zijn).
  • Optimaliseren van de geïnformeerde besluitvorming door vanuit drie centrale vragen te werken: 1) in hoeverre wil je informatie over eventuele afwijkingen bij je ongeboren kind? 2) indien je informatie zou willen krijgen, welk(e) type aandoeningen zijn dan voor jou van belang om informatie over te krijgen(nevenbevindingen ja/nee)? 3) wat zou je doen indien een dergelijke afwijking gevonden wordt?
  • Doelen / verwachtingen en middelen worden zo op elkaar afgestemd.
  • Het faciliteert de zwangere in het maken van een vergelijking tussen de screeningsonderzoeken: op welke afwijkingen kan er in de zwangerschap gescreend worden, wat is het screeningsaanbod, wanneer vinden deze plaats, wanneer wordt welk type uitslag gegeven en wat de eventuele handelingsopties zijn.
  • Voorkomt routinisering.
  • Vergemakkelijking en een efficiëntere en betrouwbare registratie van counselinggegevens.
 • Tot slot moet u als counselor minimaal 50 counselingsgesprekken per jaar houden, ook dit is niet anders dan voor de introductie van de NIPT.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur