KNOV Winkelmandje (0) Menu

Obesitas

Gepubliceerd: 23 september 2013, laatste update: 15 oktober 2021

Obesitas is in toenemende mate een aandachtspunt vanuit volksgezondheidsoverwegingen (Public Health) en krijgt ook veel aandacht in de preconceptiezorg en in verloskundige zorgverlening. Cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) geven aan dat de prevalentie van obesitas bij vrouwen boven de 20 jaar stijgt, tot 15,6% in 2017. Landelijke cijfers over obesitas bij zwangere vrouwen ontbreken.

Bekend is dat obesitas samen kan gaan met problemen tijdens zwangerschap, baring en kraambed. Tegelijkertijd is de kans op een gezond verloop van de zwangerschap en baring ook voor een zwangere vrouw met obesitas reëel en zijn er binnen de Nederlandse geboortezorg mogelijkheden om complicaties die gepaard kunnen gaan met obesitas tijdig op te sporen en adequate zorg te verlenen.

Ondersteunende producten

Ter ondersteuning van verloskundigen heeft de KNOV in samenwerking met de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) de beschikbare wetenschappelijke literatuur samengevat in een nieuwe factsheet 'Verloskundigenzorg aan vrouwen met obesitas'.
De factsheet is geen richtlijn, maar geeft een overzicht van kennis uit beschikbare (inter-) nationale richtlijnen en de meest relevante wetenschappelijke onderbouwing over het onderwerp. De factsheet eindigt met adviezen voor verloskundige zorgverlening, inclusief adviezen met betrekking tot gewichtstoename in de zwangerschap. Verloskundigen kunnen de factsheet gebruiken voor de ontwikkeling van regionale protocollen en zorgpaden en ter ondersteuning van hun dagelijkse zorg aan zwangere vrouwen. Ook heeft de KNOV een time task mastrix voor obesitas ontwikkeld.

De factsheet is het beste online te lezen als een interactieve PDF, waarin u makkelijk doorklikt naar de bijlagen met evidence-tabellen, en naar websites die in de tekst of literatuurlijst worden vermeld.

Scholing 'Diagnostiek en behandeling obesitas'

Medisch Contact TV (MC TV) biedt voor professionals in de ketenzorg het e-learningprogramma 'Diagnostiek en behandeling van obesitas' aan.
KNOV-accreditatie: 1 punt ID-nummer 77423 (deel 1), 1 punt ID-nummer 77435 (deel 2).

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur