KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vrouwelijke genitale verminking

Gepubliceerd: 28 augustus 2013, laatste update: 15 oktober 2021

VGV

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een gedeeltelijke of volledige verwijdering of elke andere beschadiging van de uitwendige vrouwelijke genitaliën zonder medische noodzaak. VGV- ook wel meisjesbesnijdenis genoemd- is een wereldwijd probleem. Gezien de complicaties en gevolgen hebben besneden vrouwen optimale begeleiding nodig tijdens de zwangerschap, baring en kraambed.

Naar schatting zijn 200 miljoen vrouwen wereldwijd besneden. VGV komt het meest voor in Afrika, maar ook in bijvoorbeeld Azië en het Midden-Oosten. Door de toegenomen migratie kan het voorkomen dat een besneden vrouw zich meldt tijdens het spreekuur, bij de bevalling of in het kraambed. Het is belangrijk om op dat moment kennis over VGV te hebben.

KNOV-standpunt Vrouwelijke genitale verminking

De KNOV heeft in 2007 een standpunt opgesteld over VGV. Dit standpunt is in 2012 herzien. Kort samengevat stelt het KNOV standpunt VGV dat besneden vrouwen goed begeleid moeten worden tijdens het spreekuur, de bevallingen in het kraambed. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de verloskundige bij vermoeden van een aanstaande besnijdenis een eventuele dochter.

Leidraad Medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV)


Deze leidraad (2019) is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS), Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), AJN Jeugdartsen Nederland (AJN), Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN).

Deze leidraad vervangt het NVOG-modelprotocol ‘Medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking’ d.d. 4 juni 2010.

VGV-adviseurs

De KNOV heeft - in samenwerking met Stichting Pharos - verloskundigen tot VGV- adviseur opgeleid. Bij vragen over VGV zijn deze adviseurs bereikbaar voor verloskundigen en andere professionals in de gezondheidszorg.

Op verzoek geven de VGV- adviseurs scholing aan: verloskundigen, kraamverzorgenden, verloskunde opleidingen en collega's van andere beroepsgroepen. De VGV- adviseurs onderhouden namens de KNOV, het contact met onder andere de GGD en Stichting Pharos.

Even voorstellen
Shukri Dini en Gea Vije zijn als verloskundige opgeleid tot VGV- adviseur. Vragen over VGV? Mail dan naar de Helpdesk van de KNOV via helpdesk@knov.nl. De Helpdesk-medewerkers zorgen ervoor dat één van de adviseurs contact met u opneemt.

Shukri Dini (zie foto)- aandachtsgebieden: Ontwikkelen en geven van scholing (doelgroepen onder andere kraamzorg

Gea Vije - aandachtsgebieden: actualiteit, contacten met stakeholders- denk aan GGD en PHAROS - praktische ervaring en vaardigheden VGV

E-learning VGV

De KNOV heeft sinds oktober 2012 de e-learning 'Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)'voor verloskundigen, gynaecologen en huisartsen.

Deze e-learning sluit aan bij het KNOV-standpunt 'Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)'en leert vouwenbesnijdenis bespreekbaar te maken en besneden zwangeren optimale begeleiding te bieden. Centraal staat de preventie van vrouwelijke genitale verminking en het verlenen van adequate zorg aan besneden vrouwen.

Aangezien de e-learning in 2012 is uitgebracht, is de module niet meer helemaal up- to- date. Zo zijn de feiten van de prevalentie van VGV in bepaalde gebieden niet meer. Verder is de e-learning nog steeds actueel.

Besneden vrouw onder zorg? Registreer!

Om inzicht te krijgen in de grootte van de groep besneden vrouwen in Nederland is goede registratie noodzakelijk. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van schattingen op basis van prevalentiecijfers in het land van herkomst. Voor het in kaart brengen van de bestaande problematiek is het van belang te weten over hoeveel vrouwen het gaat. Registreer VGV daarom in Perined - Insight.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

VGV valt wettelijk onder kindermishandeling. Daarom wordt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd bij VGV. Sinds 2013 is de wet 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' van kracht. De meldcode wordt gehanteerd bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zowel de uitvoerder als de opdrachtgever is strafbaar.

In de meldcode wordt in een duidelijk stappenplan aangegeven hoe te handelen bij vermoeden van een besnijdenis.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur