KNOV Winkelmandje (0) Menu

Kennispoort Verloskunde

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 12 januari 2019

Het platform Kennispoort Verloskunde publiceert over verloskundig onderzoek in Nederland en richt zich op alle professionals, die in Nederland actief zijn op het gebied van zwangerschap en geboorte. Dit zijn verloskundigen (in opleiding), gynaecologen (in opleiding), verpleegkundigen, verloskundig actieve huisartsen, kinderartsen, docenten en onderzoekers. Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SOV).

Het doel van Kennispoort Verloskunde is:

 • het samenbrengen en ter beschikking stellen van actuele en relevante vakspecifieke kennis en informatie betreffende het verloskundige onderzoek;
 • het stimuleren van kennisdeling en samenwerking tussen de diverse kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van verloskundig onderzoek;
 • het bevorderen van de dialoog tussen het wetenschappelijke veld en het praktijkveld om gezamenlijke kennishiaten te onderkennen en aan te pakken.

Op de website van Kennispoort Verloskunde staan:

 • onderzoeksresultaten
 • nieuws
 • achtergronden
 • discussies
 • informatie over cursussen en congressen
 • vacatures binnen het vakgebied verloskunde in de gehele keten.

Daarnaast publiceert Kennispoort Verloskunde de maandelijkse nieuwsbrief met onderzoeksresultaten, de Jaarindex met een overzicht van al het lopende verloskundig onderzoek in Nederland en organiseert het kennisplatform de Scriptieprijs Verloskunde en het landelijke Kennispoort-congres.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid