KNOV Winkelmandje (0) Menu

Anticonceptie

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 18 juni 2021

Verloskundigen geven voorlichting over anticonceptie en counselen vrouwen over welke anticonceptie bij hen past in de betreffende fase van hun leven. De verloskundige kan vervolgens de gekozen anticonceptie voorschrijven.

Een deel van de verloskundigen heeft zich gespecialiseerd in het plaatsen van spiralen en implantatiestaafjes. Verloskundigen zijn hiertoe bevoegd en bekwamen zich hiervoor om de kwaliteit te waarborgen. Verloskundigen kunnen door registratie op de bekwaamheidslijst voor spiralen en implantatiestaafje aantonen dat zij bekwaam zijn. Voor registratie op de lijst moet aan een aantal eisen worden voldaan.

Bekwaamheidslijst/vereiste scholing

Verloskundigen met een BIG registratie kunnen op de bekwaamheidslijst komen. Hiervoor zijn de volgende trainingen vereist:

Voor verloskundigen die afgestudeerd zijn vanaf 2017 geldt dat zij alleen de in vivotraining hoeven te volgen. Dit dient te gebeuren binnen 3 jaar na het afstuderen.

Implementatiepakket

Om de taken rondom anticonceptie goed en volgens richtlijnen uit te voeren is een aantal documenten ontwikkeld die zijn opgenomen in het implementatiepakket.

  • implementatiepakket (119 KB alleen voor leden)

Registratieformulier

Registratie van de voorgeschreven anticonceptie is een verplichting vanuit de inspectie. Dit betekent dat verloskundigen zelf moeten bijhouden welke anticonceptie ze hebben voorgeschreven en aan wie. In het implementatiepakket vindt u een voorbeeldbrief om de huisarts op de hoogte te brengen van de voorgeschreven anticonceptie.

Download een voorbeeld registratieformulier.

Elektronisch voorschrijven

Vanwege de patiëntveiligheid heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg het elektronisch voorschrijven verplicht gesteld. Deze verplichting geldt (nog) niet voor verloskundigen, maar u bent wel verplicht om een prospectieve risicoanalyse uit te voeren. In de handreiking Elektronisch voorschrijven anticonceptie vindt u informatie over het veilig voorschrijven van anticonceptiemiddelen en andere geneesmiddelen.

Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Door de bevoegdheid om geneesmiddelen voor te mogen schrijven kunt u benaderd worden door de farmaceutische industrie. Hoe u hier transparant en integer mee om kunt gaan leest u in de handreiking Gedragscode geneesmiddelenreclame.

KNOV-standpunt 'Anticonceptie'

In het standpunt 'Anticonceptie' en scholing zijn de volgende anticonceptiva opgenomen: anticonceptiepil, spiraal, implantatiestaafje, vaginale ring, de anticonceptiepleister de prikpil. Het standpunt geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de rol van verloskundigen in de anticonceptiezorg?
  • Wat zijn de kaders waarbinnen verloskundigen anticonceptiezorg aanbieden: welke scholing hebben zij nodig en hoe kunnen zij deze zorg organiseren?
  • Wat is de inhoud en opzet van het anticonceptieconsult?
  • Hoe is de samenwerking met andere zorgverleners vormgegeven?

Het KNOV -standpunt Anticonceptie is gebaseerd op de standaard 'Anticonceptie' van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze standaard geeft een uitgebreide beschrijving over de werking van de verschillende soorten anticonceptie op basis van onderzoek.

De praktijkkaart geeft een schematisch beeld van de anamnese en het advies over anticonceptie bij verschillende methoden van anticonceptie. De voorkeur van de vrouw en de prospectieve risicoanalyse spelen hierin een belangrijke rol.

In de KNOV- cliëntenenquête zijn vragen opgenomen zodat u het anticonceptiebeleid kunt evalueren.

Handreiking anticonceptiemiddelen

De handreiking Anticonceptiemiddelen is een naslagwerk voor verloskundigen om vrouwen te informeren en voor te lichten over welke anticonceptiemiddelen er zijn en hoe deze gebruikt dienen te worden.

In deze handreiking staat een compleet overzicht van alle vormen van anticonceptie genoemd.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur