KNOV Winkelmandje (0) Menu

Voeding van de pasgeborene

Gepubliceerd: 23 augustus 2013, laatste update: 03 september 2021

Verloskundigen ondersteunen ouders in de keuze die zij maken over de manier waarop zij hun baby willen voeden. Dit doen zij door vrouwen en hun partners tijdens de zwangerschap en in de kraamperiode wetenschappelijk onderbouwde informatie te geven over zuigelingenvoeding. Samen met andere zorgverleners bieden verloskundigen ook ondersteuning bij het voeden zelf.

De KNOV onderschrijft de verklaring van de World Health Organisation en UNICEF over de voeding van baby's en jonge kinderen. Daarin staat dat borstvoeding grote gezondheidsvoordelen heeft voor zowel het kind als de moeder. Het rapport van het RIVM (april 2015) ondersteunt deze conclusie.

KNOV-visie Voeding van de pasgeborene

De ALV van de KNOV stelde een eigen visie op voeding van de pasgeborene vast (KNOV, juni 2016). In de visie ligt de nadruk op zowel de eigen geïnformeerde keus van de vrouw en haar partner als op het bewaken en bevorderen van de fysiologie.

De KNOV ontwikkelde bij de visie een praktijkkaart voor verloskundigen voor een praktische toepassing in eigen praktijk of ziekenhuis.

​KNOV-gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk

De ALV van de KNOV stelde de KNOV-gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk vast (KNOV, juni 2014). Deze gedragscode is een toepassing van de WHO-code hierover. Beide hebben als doel:

  • het beschermen en bevorderen van borstvoeding;
  • zorgen voor een correct gebruik van vervangingsmiddelen voor moedermelk, als deze nodig zijn;
  • het bevorderen van voldoende en juiste voorlichting voor ouders;
  • richtlijnen te stellen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding.

Landelijke Borstvoedingsraad

De KNOV is vanaf de oprichting actief in zowel het Nationaal Platform Borstvoeding (NPB, sinds 2002) als de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR, sinds 2012). Beide organisaties zijn 20 november 2018 gefuseerd tot Landelijke Borstvoedingsraad met een werkgroep beleid (voormalige LBR) en een werkgroep samenwerking (voormalige NPB). De Raad is ingesteld om de afstemming en samenwerking rond de begeleiding bij borstvoeding te bevorderen en deze bestuurlijk en politiek te (blijven) agenderen.

In de Landelijke Borstvoedingsraad zijn borstvoedingorganisaties, zorgverleners en de overheid verenigd. Het Voedingscentrum coördineert de Raad. Een van de initiatieven van de Landelijke Borstvoedingsraad is het Charter voor Borstvoeding en de bijbehorende Pledge. Hierin spreken de onderliggende organisaties uit dat zij vinden dat het geven van borstvoeding gewoon zou moeten zijn. Ze hebben besloten zich daarvoor gezamenlijk in te zetten.

Multidisciplinaire Richtlijn 'Borstvoeding'

De multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding (TNO, 2015) doet praktische aanbevelingen om vrouwen uniform te adviseren bij borstvoeding en eventuele problemen hierbij. De richtlijn is ontwikkeld door TNO met vertegenwoordigers van de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR), waaronder de KNOV. De LBR-organisaties zijn eigenaar van de richtlijn en gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer ervan.

Zie de KNOV-pagina over de multidisciplinaire richtlijn.

Scholing verloskundigen

De KNOV ontwikkelde een VSV-nascholing om als zorgverleners in de geboortezorgketen gezamenlijk bij te scholen in de aanbevelingen en mogelijkheden van de multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding. Het biedt een opzet voor een avondvullend symposium over de richtlijn en is hier te downloaden.

Ook ontwikkelde de KNOV samen met andere platformorganisaties een multidisciplinaire e-learning bij de multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding. De scholing is enerzijds gericht op het overbrengen van de kennis en vaardigheden van belang voor het eigen handelen en anderzijds op het verbinden met andere professionals. De e-learning bevat 7 verschillende leerpaden, waaronder 1 voor verloskundigen, met casuïstiek die vanuit diverse invalshoeken en professies wordt uitgewerkt. De e-learning is gratis te volgen via de leeromgeving van het Voedingscentrum. Daar zijn bovendien twee KNOV-geaccrediteerde e-learnings beschikbaar over kunstvoeding en smaakontwikkeling & eerste hapjes.

Alle scholingen voldoen aan de KNOV-gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk.

WHO/UNICEF-certificaat

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen die aantoonbaar werken volgens de 'Tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding', kunnen het WHO/UNICEF-certificaat behalen. Dit is mogelijk na een externe toetsing van Baby Friendly Nederland (tot 1 juli 2017 Stichting Zorg voor Borstvoeding).

Baby Friendly Nederland geeft op de eigen website uitgebreide informatie over de voorbereiding, het certificeringstraject en reeds gecertificeerde praktijken en ziekenhuizen. Ook is daar voorlichtingsmateriaal voor cliënten beschikbaar. Aan de externe beoordeling zijn kosten verbonden.

Klieven van tong- en lipriemen

Het lijkt uit literatuur aannemelijk dat het klieven van tongriemen (en in mindere mate het klieven van lipriemen) bij pasgeborenen sommige borstvoedingsproblemen kan voorkomen of behandelen. Hieronder vindt u het KNOV-standpunt over het klieven door verloskundigen (alleen voor leden).

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur