KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verloskundige Indicatielijst (VIL)

Gepubliceerd: 03 juli 2015, laatste update: 14 juni 2021

De Verloskundige Indicatielijst (VIL) is de landelijke basis voor samenwerkingsafspraken in de verloskundige keten. Bij specifieke verloskundige risico’s geeft de VIL aanbevelingen voor eerstelijns verloskundige zorg of zorg in de tweede lijn onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog, of een vorm van samenwerking tussen eerste en tweede lijn. De VIL draagt daarmee bij aan een heldere taakafbakening tussen de verschillende beroepsgroepen. Maar de VIL biedt ook ruimte voor overlegsituaties waarin de verschillende beroepsgroepen gezamenlijk het beleid vaststellen, rekening houdend met de ‘best evidence’ en in samenspraak met de cliënt. Daarbij is het wenselijk dat de verantwoordelijkheid voor de zorg goed geregeld is en deze helder is voor de cliënt.

Verloskundig Vademecum

De VIL 2003 is onderdeel van het Verloskundig Vademecum uit 2003.

Herziening VIL

De KNOV, NVOG, NVK en NHG werken samen aan een herziening van de VIL. Deze herziening gaat stapsgewijs, onderwerp voor onderwerp. De herziening wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep in opdracht van het College Perinatale Zorg.

Iedere herziening wordt ter commentaar voorgelegd aan de KNOV en de andere betrokken verenigingen. Na verwerking van het commentaar volgt autorisatie door de verenigingen. Bij de KNOV beslist met ingang van 2015 de ALV over autorisatie. Het CPZ stelt een onderwerp pas vast als alle beroepsverenigingen hebben geautoriseerd. Zolang een onderwerp niet is vastgesteld door het CPZ, blijft de bestaande VIL 2003 het handvat voor samenwerkingsafspraken.

Tijdens de commentaarfase van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg in najaar 2015 heeft het proces van herziening van de VIL stilgestaan. In 2016 zal dit weer opgepakt worden. Op de website van het Kennisnet Geboortezorg van het CPZ vindt u beknopte informatie over de verdere stand van zaken van de VIL - herziening.

Herziene en geautoriseerde VIL-onderwerpen

  • 2016 VIL Meconium geautoriseerde versie 2014 (831 KB alleen voor leden)
  • 2016 VIL Minder leven versie 2014 (459 KB alleen voor leden)
  • 2016 VIL Virale hepatitis geautoriseerd 2015 (676 KB alleen voor leden)

Lees meer over:

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur