KNOV Winkelmandje (0) Menu

Continue begeleiding tijdens de baring

Gepubliceerd: 25 oktober 2013, laatste update: 21 maart 2019

Continue begeleiding tijdens de baring is het krachtigste middel om het verloop van de ontsluitingsfase gunstig te beïnvloeden. Ook heeft het een positieve invloed op de beleving van de baring omdat vrouwen zich ondersteund voelen. Daarom zet de KNOV zich in voor de continue begeleiding tijdens de baring. De KNOV heeft hierop een visie geformuleerd en een aantal praktische hulpmiddelen om continue begeleiding tijdens de baring te realiseren ontwikkeld.

Pilots en Handreikingen

De KNOV heeft in 2011 en 2012 over een aantal aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte (‘Een goed begin’, december 2009) pilots uitgevoerd. Zo ook over continue begeleiding tijdens de baring. In de pilot is de werkwijze uitgeprobeerd zoals beschreven in de twee handreikingen ‘Belinstructies voor de bevalling’ en ‘Continue begeleiding tijdens de baring’. Uit de pilot blijkt dat de ervaringen van verloskundigen om continue begeleiding te geven volgens de werkwijze uit de handreikingen overwegend positief zijn.

  • Handreiking 'Continue begeleiding eerstelijn' (210 KB alleen voor leden)

In opdracht van het Platform Klinisch Verloskundigen is er ook een handreiking geschreven voor continue begeleiding aan vrouwen met een medische indicatie. Deze handreiking is tot stand gekomen in een werkgroep waarin klinisch verloskundigen, eerstelijns verloskundige, O & G verpleegkundigen, kraamverzorgsters, een vertegenwoordiger van de Actiz en een gynaecoloog zitting hadden. Daarnaast is de handreiking voorgelegd aan cliëntenorganisaties zoals de NPCF, de geboortebeweging en het ouderschap.

Met behulp van deze handreiking kunt u continue begeleiding in uw eigen ziekenhuis introduceren. Er staan tips en tricks in die u kunt gebruiken om iedereen op de afdeling mee te krijgen met deze nieuwe werkwijze.

  • Handreiking ‘Continue begeleiding tijdens de bevalling bij vrouwen met een medische indicatie’ (247 KB alleen voor leden)

Verslag pilot 'Continue begeleiding tijdens de baring'

Wilt u meer weten over de ervaringen van verloskundigen, hun aanwezigheidsduur, verwijscijfers, samenwerking met de kraamzorg en de aanbevelingen? Lees dan het verslag van de pilot:

  • Verslag pilot 'Continue begeleiding tijdens de baring' (618 KB alleen voor leden)

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur