KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gepubliceerd: 11 oktober 2013, laatste update: 13 september 2016

KNOV-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De KNOV heeft sinds 2007 een eigen meldcode. De KNOV-Meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en effectiviteit van de signalering en aanpak van kindermishandeling door verloskundigen. De KNOV meldcode is in oktober 2012 herzien en aangepast aan de wettelijke voorschriften.

De KNOV-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' geldt als richtlijn voor het professionele handelen in complexe en gevoelige situaties rondom (een vermoeden van) kindermishandeling. De meldcode verwacht dat u in staat bent signalen te herkennen als mogelijke aanwijzingen voor kindermishandeling.

Let op: de KNOV is druk bezig de Meldcode uit 2012 aan te passen. Deze verschijnt in 2019. De Meldcode onderaan de pagina is dan ook verouderd. Wij verwijzen u voor de juiste stappen in de Meldcode naar het addendum Afwegingskader.

Het Afwegingskader

Vanaf 1 juli 2018 wordt er gewerkt met het Afwegingskader behorend bij de KNOV Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Op 1 januari 2019 zal het afwegingskader formeel in werking treden. Dit afwegingskader is op 2 juli 2018 aan Minister H. de Jonge aangeboden. Het Afwegingskader beschrijft welke situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld dermate ernstig zijn dat naar professionele normen een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

De wettelijke plicht om een afwegingskader op te nemen in de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is beschreven in het besluit van de Rijksoverheid van 23 juni 2017 tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen dienen een afwegingskader op te stellen. De verloskundigen vormen een beroepsgroep die daaronder valt en heeft daarmee de plicht te werken met het afwegingskader in samenhang met de eerder opgestelde Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld uit 2013.

Veilig Thuis is de opvolger van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG's) en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's). Sinds 1 januari 2015 zijn zij opgegaan in één overkoepelende organisatie.

Dit afwegingskader ondersteunt een verloskundige met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij:

  • het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens
  • beslissen of het zelf bieden/organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

Meer informatie

Meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De onderstaande links helpen u verder.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid