Informatie

Laatste update: 06 december 2021
Plaatsingsdatum: 23 december 2014

Met ingang van 2015 is de peildatum voor het declareren van de verloskundige zorg, de datum waarop het zorgtraject is begonnen. Tegen het tarief dat geldt bij aanvang van de zorg. Dat is in overeenstemming met de Zorgverzekeringswet. In bijna alle gevallen gaat dit goed, maar een enkele keer komt het voor dat er een verkeerde startdatum wordt opgegeven.

Declaraties terugvorderen

Om te voorkomen dat zorgverzekeraars veel declaraties moeten terugvorderen, met administratieve last voor vrouwen en verloskundigen, wijzen wij je op het juist hanteren van de peildatum bij het opvoeren van declaraties bij zorgverzekeraars. De peildatum bepaalt ook welke verzekeraar verantwoordelijk is voor de vergoeding.

Declaratieafspraken

De declaratieafspraken voor verloskundige zorg zijn als volgt: 

Tijdens het eerste bezoek  

  • De verloskundige checkt alleen tijdens het eerste cliëntenbezoek via Controle op Verzekerdenrecht of de cliënt op dit moment daadwerkelijk verzekerd is.  

Na afsluiten van de al dan niet volledige zorg 

  • Voor volledige (prenatale, natale en postnatale) en niet volledige zorg geldt de datum van de start van de verloskundige zorg als peildatum voor het tarief én voor de verzekeraar die de declaratie zal betalen. 
  • De verzekeraar waar de cliënt bij de start van de zorg verzekerd is, vergoedt de declaratie; dat geldt ook als de cliënt in de periode voor de bevalling van verzekeraar is veranderd.  

Als de cliënt is verwezen en na de bevalling weer onder zorg terugkomt bij de verloskundige. (er is alleen geheel of gedeeltelijk prenatale zorg én de postnatale zorg is verleend):  

  • Dan geldt de datum van de start van de prenatale zorg als peildatum voor het tarief én de zorgverzekeraar van de prenatale zorg. 
  • Dan geldt de datum van de start van de postnatale zorg als peildatum voor het tarief én de zorgverzekeraar van de postnatale zorg. 
  • Als het in beide gevallen dezelfde verzekeraar is dan gaat de declaratie met twee declaratieregels (eventueel met deeltarieven uit twee opeenvolgende jaren) naar deze verzekeraar. 
  • Als het niet dezelfde verzekeraar is dan stuurt de verloskundige deeldeclaraties naar de twee afzonderlijke verzekeraars.  

Voor volledige (prenatale, natale en postnatale) zorg geldt de start van de volledige zorg als peildatum voor het tarief én voor de verzekeraar die de declaratie zal betalen. 

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda