Informatie

Laatste update: 15 september 2021
Plaatsingsdatum: 23 augustus 2021

De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft gedragsregels opgesteld over reclame voor receptgeneesmiddelen en samenwerking tussen zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. Met deze Gedragscode Geneesmiddelenreclame moet er door zelfregulatie een verantwoorde samenwerking ontstaan tussen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaren die geneesmiddelen voorschrijven. In de Gedragscode zijn onder andere specifieke bepalingen terug te vinden over mondelinge, schriftelijke en audiovisuele geneesmiddelenreclame. 

Een aantal aspecten uit de Gedragscode:  

  • De zorg en voorschrijving van geneesmiddelen moet in overeenstemming zijn met de belangen van de cliënt en met de volksgezondheid (waaronder ook de kosten)  
  • De beroepsbeoefenaar is transparant over haar relaties met de farmacie en is daarop aanspreekbaar  
  • Beroepsbeoefenaren onthouden zich van het vragen of aannemen van premies of voordelen in geld of natura  
  • In geval van onderzoek met geneesmiddelen is de gedragscode ook van toepassing  

Gedragscodes  

In Nederland bestaan verschillende gedragscodes voor het maken van reclame voor producten en de samenwerking van zorgaanbieders en het bedrijfsleven. De Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en de Stichting Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) stellen deze regels op. De Keuringsraad houdt namens deze twee stichtingen toezicht op publieksreclame voor geneesmiddelen, medische (zelfzorg)hulpmiddelen en gezondheidsproducten. Daarnaast houdt de Keuringsraad namens de Stichting CGR toezicht op geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren.  

De regels waaraan publieksreclame moet voldoen zijn vastgelegd in drie codes:  

  • de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG)  
  • de Code voor de Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH)  
  • de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG)  

Meer informatie  

De Keuringsraad is als kennis- en adviescentrum het aanspreekpunt voor vragen over deze gedragscodes.

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma