Informatie

Laatste update: 21 december 2023
Plaatsingsdatum: 10 september 2021

De NZa heeft op verzoek van de KNOV een prestatie met tarief voor het preconceptieconsult voor verloskundigen vastgesteld. Voor consulten korter dan 20 minuten is het tarief in 2024 €35,91. Duurt een consult langer dan 20 minuten, dan is het € 71,83. De vrouw moet het initiatief nemen tot dit consult en haar individuele zorgvraag formuleren. 

In het preconceptieconsult op verzoek licht de verloskundige de maatregelen toe die de gezondheid van vrouwen met een kinderwens kunnen bevorderen. De verloskundige (praktijk) mag bekend maken dat zij preconceptiezorg aanbiedt (ook op de website). Hierbij kun je uitleggen wat preconceptiezorg inhoudt, zodat een vrouw haar zorgvraag beter kan formuleren. Het is niet toegestaan algemene preconceptiezorg-bijeenkomsten te organiseren en die als preconceptieconsulten te declareren. 

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda