Informatie

Laatste update: 24 november 2021
Plaatsingsdatum: 21 mei 2021

De Mededingingswet heeft als doel om de onderliggende concurrentie te bevorderen. De achterliggende gedachte is dat concurrentie leidt tot innovatie, betere kwaliteit en lagere prijzen. 

ACM: Samenwerken om de zorg te verbeteren mag 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt zich hard voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven. Dat geldt ook voor verloskundigen. Afspraken maken over wie zorg levert, of om omzet veilig te stellen, mag niet. Ook afspraken maken over wie zorg verleent aan welke cliënten mag niet. Daarmee worden namelijk de keuzemogelijkheden van cliënten beperkt. Samenwerken om de zorg beter te maken is natuurlijk prima. 

Voorbeelden van afspraken 

Enkele voorbeelden van afspraken die niet toegestaan zijn volgend de Mededingingswet: 

  • Samen bepalen welke (nieuwe) verloskundige zich mag vestigen in de regio; 
  • Afspreken dat (nieuwe) verloskundigen zich niet mogen aansluiten bij een bepaalde kring; 
  • Extra – niet zorggerelateerde – eisen stellen aan het lidmaatschap van een kring, waardoor nieuwe leden worden uitgesloten; 
  • Afspraken maken om niet elkaars cliënten over te nemen; 
  • Afspraken maken om geen cliënten in elkaars werkgebied te werven of op een andere manier reclame te maken; 
  • Afspraken maken om niet meer dan een bepaald aantal echo’s of soortgelijke behandelingen als extra service aan te bieden; 
  • Afspraken maken dat verloskundigen zich niet mogen onderscheiden van de andere verloskundigen in de buurt. 

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda